KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekTájékoztatás a Földforgalmi törvény módosításáról
Létrehozva: 2019. 02. 25. 09:29:23 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Lakosság!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatást adott ki a Földforgalmi törvény módosításával kapcsolatban.

Ezt az alábbi linkre kattintva találják meg!

 

TÁJÉKOZTATÁS


BÖLCSŐDEI IGÉNYBEJELENTÉS
Létrehozva: 2019. 02. 20. 08:20:49 Létrehozta: admin Érvényes: 2019. 04. 16. 00:00:00

 

Felhívás

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a értelmében, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő 2019. április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

 

 BÖLCSŐDEI IGÉNYBEJELENTŐ

 

Bácsbokod, 2019. 02. 19.

Dr. Welchner Edit

 jegyző


KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS
Létrehozva: 2019. 02. 15. 10:20:21 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS

a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00017, A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsbokodi konzorciumban című pályázathoz kapcsolódóan

Bácsbokod

 

Kedves Lakótársunk!

Bácsbokod, Felsőszentiván, Bácsborsód, Madaras, Mátételke és Rém települések konzorciumban nyújtottak be pályázatot a TOP-5.3.1-16, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra. A felhívás célja a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése. Megtisztelő közreműködését kérjük, és örömmel vennénk, ha a kérdőív kitöltésével hozzájárulna a pályázati célkitűzés megvalósításához. Számunkra fontos, hogy a tervezett programok a településen élőkkel közösen kerüljenek kidolgozásra, majd összefogással, a helyi lakosság bevonásával valósuljanak meg. A kérdőív kitöltése név nélkül történik és csak néhány percet vesz igénybe.

 

Felmérési kérdőív


haszonbérlet
Létrehozva: 2019. 02. 08. 08:14:25 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat az alábbi ingatlanokat haszonbérletbe kívánja adni.

BÁCSBOKOD
Helyrajzi szám Művelési ág Területnagyság (Ha)
48/2 rét 0,216
48/4 rét 0,061
48/8 rét 0,0584
48/9 rét 0,035
88 nádas 0,0885
89 nádas 0,0946
91 kaszáló 0,0889
92 kaszáló 0,0934
93 kaszáló 0,1006
336 kert 0,0788
343/1 kaszáló 0,3985
434/7 telek 0,1043
436/1 kaszáló 1,4475
462 szántó 0,1646
815/1 telek - kaszáló 0,1424
815/2 telek - kaszáló 0,1424
815/3 telek - kaszáló 0,1424
815/4 telek - kaszáló 0,1424
815/5 telek - kaszáló 0,1424
818/2 kaszáló 0,2515
899 szántó 0,2723
1417/2 kert 0,0708
1557 rét 1,0567
0133/19 szántó 0,1694
0133/45 szántó 0,1103
0143 legelő 0,1692
0158/5 szántó 0,0616
0188/27 szántó 0,0448
0196/22 szántó 0,1428
0239/47 szántó 0,1624
0245/28 szántó (és szőlő) 0,1408
0245/29 szántó 0,4223
0247/12 szántó 0,0699
0263/9 szántó 0,0908

 

 

Az ingatlan elhelyezkedésének beazonosításához a www.mepar.hu/mepar weboldalon találhatnak információt a településnév és a helyrajzi szám megadásával.

Haszonbérleti díjak:

szántóterületek esetén: (2018. január 1-jétől)

3 ha alatt: 63.000 Ft + áfa / ha

3 ha felett: 80.000 Ft + áfa / ha

/A díjak évente a KSH által közzétett inflációs rátával emelkednek./

 

egyéb ingatlanok (legelő, rét, kert, gyep, nádas stb.) esetén: (2014. január 1-jétől)

20.000 Ft + áfa / ha

/A díj évente a KSH által közzétett inflációs rátával emelkedik./

 

Szerződéskötési szándék esetén a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézőjét – Lutz Rozáliát - szíveskedjenek ügyfélfogadási időben keresni.

                                                                      Bácsbokod Nagyközség ÖnkormányzataArchívumok