KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekVersenyfelhívás
Létrehozva: 2018. 11. 19. 12:21:14 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

 

„HÉTKÖNAPOK EURÓPÁJA”

című vetélkedő felhívása

 

 

Megújulunk! A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület, számos együttműködő szervezettel közösen, „A mi Európánk” című sikeres vetélkedősorozat folytatásaként a 2018/2019. tanévbenmagyarországi és határon túli magyar középiskolások számára meghirdeti a „Hétköznapok Európája”című vetélkedőt.

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok gyarapítsák ismereteiket Európáról és térségünk Európában betöltött szerepéről, múltjáról, jelenéről. Célunk az is, hogy otthonosan mozogjanak a hétköznapi élet fontos témáiban, ügyeiben. Szeretnénk alkalmat adni arra, hogy a résztvevők értelmes kortárs kapcsolatokat alakíthassanak ki, fejleszthessék egyéni és csapatjátékos készségeiket.

A változatos témák arra sarkallják a fiatalokat, hogy minél eredményesebben tájékozódjanak a neten, gyakorolják a felelősségteljes munkamegosztás technikáit, ügyesen működjenek együtt. Ismerjék meg jobban Európa országainak kultúráját, földrajzát, népszokásait, nevezetességeit, ünnepeit, gasztronómiáját. Legyen alkalmuk megemlékezni az I. világháború befejezésének centenáriumáról, valamint Magyarország EU tagságának közelgő 15. évfordulója kapcsán gyarapíthassák általános EU-s ismereteiket. Méltányolják az épített és természeti környezet értékeit és tájékozódjanak arról, hogy hogyan lehet ezeket védeni. Az általános tájékozottság és polgári tudatosság érdekében elengedhetetlen, hogy többet tudjanak az emberi- és polgári-, valamint a választójogokról az Európai Unióban. A minél sikeresebb élethez hasznos, ha felvértezik magukat továbbtanulási-, munkavállalási-, lakhatási ismeretekkel szűkebb és tágabb környezetükben, és ha egy kis jártasságot szereznek az életvitel-, háztartás-, rendezvények-, utazások szervezésével kapcsolatban is.

A döntős csapatok felkészülését pontosabb instrukciókkal segítjük majd.

A vetélkedő nyelve: magyar

A vetélkedő felépítése: 2 internetes forduló, valamint a döntő Székesfehérváron.

Jelentkezés: A vetélkedőre 4 fős középiskolai tanulókból álló csapatok jelentkezését várjuk. A jelentkezéshez szükséges csapatonként egy segítő tanár is. Egy intézmény több csapattal is indulhat a vetélkedőn.A vetélkedőre a felhívás megjelenésétől kezdődően a Tarsoly Ifjúságért Egyesület honlapján (www.tarsolyegyesulet.hu) lehet regisztrálni és a csapatok itt tájékozódhatnak a vetélkedő folyamatáról. A regisztrált csapatok számára lesznek elérhetők az internetes fordulók feladatai.

1. forduló: 2018. november 26. (12:00 órától) – november 29. (24:00 óráig)  

2. forduló: 2019. január 28. (12:00 órától) – január 31. (24:00 óráig)

9 csapat kerül a döntőbe az internetes fordulók feladatainak megoldásáért kapott pontszámok alapján. Minden csapat a legmagasabb pontszám alapján jut be, de egy régióból maximum 2 csapat, és egy iskolából legfeljebb 1 csapat lehet döntős.

A döntő időpontja: 2019. március 23. (szombat) 9:00 óra.

Helye: SzSzC Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32.

Díjak jellege: utazás Európában, utazás a Felvidéken, FEZEN bérlet, egyéb jutalmak (egyeztetés alatt).

A díjakat – részben vagy egészben – szervező partnereink biztosítják.

További információ a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon lesz olvasható. E-mail: tarsolyie@gmail.com.

 

Székesfehérvár, 2018. november 5.

                                                    Sipos András

                                    a Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöke

 


TÁJÉKOZTATÁS KERÉKPÁRÚT-ÉPÍTÉSRŐL
Létrehozva: 2018. 11. 13. 13:23:33 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

TÁJÉKOZTATÁS KERÉKPÁRÚT-ÉPÍTÉSRŐL

 

Tisztelt Bácsbokodi Lakosok!

 

Ezúton szeretnék Önöknek egy rövid összefoglalást adni a kerékpárút projektünkkel összefüggésben.

Mint ahogy az Önök előtt is ismeretes Bácsbokod és Bácsborsód önkormányzatai összefogásban nyerték el azt a pályázati forrást, amelyből megépülhet a két települést összekötő kerékpárút.
A pályázati támogatás óta elnyert időszakban több, a pályázathoz kötelezően kapcsolódó beszerzést is lebonyolítottunk (például: műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, szemléletformálás, stb.)
Megtörtént a tervek kötelező közúti biztonsági auditálása.
Megtörtént a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordiánciós Főosztályán a kötelező tervtanácsi ülés, amelyen jóváhagyták a kötelezően elkészítendő és elkészített Kerékpárhálózati terveket, valamint a műszaki dokumentációt.

Idő közben az E-Közmű felületen minden érintett szolgáltató (gáz, víz, áram, kábelTv, stb.) kötelező bevonásával megtörtént a közműnyilatkozatok bekérése és beszerzése. 
A két önkormányzat 5 ajánlattevőt felkeresve kiírta a kötelező közbeszerzési eljárást a kivitelezésre.

Szóval, ennyi sok kötelező feladat és előkészítési munka után a beszerzési eljárást lezáró testületi döntések 2018. november 5-én, a Bácsbokodon és Bácsborsódon is megtartott testületi üléseken megszülettek. A döntések értelmében a nyertes ajánlatot adó cég a kiskunhalasi székhelyű Geo-út Kft. lett, akivel a mai napon megtörténik a szerződések aláírása.


A tényleges építési munka 2018. november hónapban megkezdődik és a két települést összekötő kerékpárút a vállalkozási szerződés alapján legkésőbb 2019. augusztus 15-ig megépül.

 

Tisztelettel:


Kovács László

polgármester 


A Bácsbokodi Víziközmű-társulat alapszabálya
Létrehozva: 2018. 10. 17. 12:24:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Lakosok!

 

A Bácsbokodi Víziközmű-társulatnak megváltozott az alapszabálya. Az új alapszabályt az alábbi linken olvashatják!

 

Egységes alapszabály


szünidei gyermekétkeztetés
Létrehozva: 2018. 10. 04. 14:37:45 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

T Á J É K O Z T A T Á S

szünidei gyermekétkeztetésről

A Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy - ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosít azon gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek

az alábbiak szerint:

a)      a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b)      a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c)      az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

 

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet szerint:

  • Az őszi szünet 2018. október 27-től 2018. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
  • A téli szünet 2018. december 22-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)
  • A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Az ingyenes szünidei étkezés az

  • őszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2018. október 29.,30., 31.),
  • téli szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2018. december 27., 28. és 2019. január 2. napján),
  • tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon keresztül, (2019. április 18., 23.)

a Bácsbokodi Általános Művelődési Központ Konyháján helyben fogyasztással vehető igénybe.

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.

A szünidei gyermekétkeztetés igénylése és a korábban leadott igénylés módosítása a mellékelt formanyomtatvánnyal történhet, melynek benyújtási határideje 2018. október 22.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.) lehetséges.

A nyilatkozat kitöltésében segítséget nyújt a Családsegítő Szolgálat (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) családsegítője.

Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal  

 Archívumok