KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekElektronikus ügyintézés
Létrehozva: 2018. 04. 18. 10:38:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Adózók!

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.), valamint a 451/2016 (XII.29.) kormányrendelet célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széleskörű elterjesztését, egyebek között az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében.

Önkormányzatunk a törvényi előírásoknak eleget téve biztosítja, hogy az érintettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerén keresztül is benyújthatják helyi iparűzési adó bevallásukat, továbbá 2018 január 1-jétől a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által bevezetésre került Önkormányzati Hivatali Portál keretében intézhetik ügyeiket ügyfeleink. A portál elérhetősége: https://ohp.asp.lgov.hu/.

Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A bekezdés értelmében: Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

a) az ügyfélként eljáró

  aa) gazdálkodó szervezet,

  ab) állam,

  ac) önkormányzat,

  ad) költségvetési szerv,

  ae) ügyész,

  af) jegyző,

  ag) köztestület,

  ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.

 

A bejelentkezési, bevallási kötelezettségeiket a fent felsorolt két lehetőség egyikén kötelesek teljesíteni.

 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pont alapján gazdálkodó szervezetnek minősül többek között a gazdasági társaság, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány is.

 

Kérném az érintetteket, hogy tájékoztatásom alapján szíveskedjenek eljárni!

 

                                                                                 Dr. Welchner Edit sk.

                                                                                                           jegyző


zöldhulladék
Létrehozva: 2018. 04. 10. 13:46:34 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tájékoztató biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes a cég által folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő begyűjtését Bácsbokod Község területén.

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

A keletkező apró biológiailag lebomló hulladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3-t. Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:

  • kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
  • műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék

Udvari hulladék:

  • fűrészpor, faforgács, száraz szalma

Konyhai hulladék:

  • zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Zöldjárat naptár Bácsbokod

2018

               
                   

Hónap

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Begyűjtési nap

30

28

25

23

20

17

15

12

10

                   
                   

Zöldjárat naptár Bácsbokod

2019

               
                   

Hónap

Január

Február

Március

Április

         

Begyűjtési nap

7

4

4

1

         

tájékoztatás
Létrehozva: 2018. 04. 09. 10:23:04 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Lakossági tájékoztatás

 

Készenléti Szolgálat telefonszáma, amely krízishelyzet esetén hívható a Családsegítő Szolgálat nyitvatartási idején túl.

 

 

Tel.szám: 0630/817-3675

 

(16.00 órától-7.30 óráig)

 


Lakossági aláírásgyűjtés
Létrehozva: 2018. 04. 04. 15:41:41 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Bácsbokodiak és Környékbeliek!

Önkormányzatunk teljes vállszélességgel állt azon lakossági kezdeményezés mögé, amely a település központjában egy körforgalom megépítésére irányul.
A közösen kidolgozott aláíróívek több boltban és közintézményben (polgármesteri hivatalban, művelődési házban) kihelyezésre kerültek.

Ezúton én is kérek mindenkit az ív aláírására annak érdekében, hogy egy erős alapokon és nagy társadalmi konszenzuson alapuló kezdeményezést tudjunk letenni az illetékesek asztalára... amely reményeink szerint egy nagy előrelépést jelent majd a megépítéshez vezető úton.

 

Kovács László

polgármesterArchívumok