KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekTéli rezsicsökkentés
Létrehozva: 2018. 10. 04. 14:34:52 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány felülvizsgálta a korábbi határozatát, és az alábbi döntést hozta:

 Azok a háztartások melyek korábban nem részesültek a 12.000 Ft összegű téli rezsicsökkentésben, igényt nyújthatnak be a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalhoz 2018. október 15. napjáig. Kérjük a határidő pontos betartását, ugyanis a határidő elmulasztása jogvesztő!

 Az igénybejelentő nyilatkozaton – melyet az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tölt ki –, rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Háztartásonként 1 db igénybejelentés nyújtható be.

Az igénylő személynek az adott háztartásban bejelentett lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 A tájékoztatóhoz csatolt igénylőlap a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal szociális irodájában Galántai-Fekete Andreánál (13. sz. iroda) személyesen nyújtható be. A hivatal által ellenőrzésre kerül, hogy az adott háztartás részesült-e korábban támogatásban, illetőleg nyújtottak-e be korábban rá igénybejelentést.

Az igényelt és jóváhagyott fűtőanyag átvételéről újabb tájékoztató kerül kiküldésre a későbbiekben.

Tisztelettel:                                                

                                                                         Kovács László

                                                                        polgármester


Bajavíz Kft közleménye
Létrehozva: 2018. 09. 12. 09:33:09 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

BAJAVÍZ KFT. KÖZLEMÉNYE

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a fogyasztói érdekek védelme és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése érdekében kiadott FVFO_2018/1057-4 számú határozatában kötelezte a víziközmű-szolgáltatókat a Felhasználói Elégedettség Felmérés végrehajtására.

A Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet munkáját elősegítve, kérjük, szíveskedjenek a személyesen megjelenő kérdezőbiztosok által feltett néhány kérdést megválaszolni. Célunk a lakosság véleményének megismerése!

 

Közreműködésüket köszönjük!


Tájékoztatás a Hunyadi utca útburkolatának felújításáról
Létrehozva: 2018. 09. 03. 14:44:49 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a mai napon megtörtént a Bajai út (5501 jelű út) Postahivatal és a településtábla (50+933-52+100 km szelvény) közötti szakaszának felújítására irányuló munka vonatkozásában a munkaterület átadása a kivitelező részére.

A Soltút Kft. (mint fővállalkozó) tájékoztatása alapján a munkálatok legkésőbb a jövő hét folyamán megkezdődnek., amely során
- félpályás útlezárásra,
- jelzőőrös forgalomirányításra,
- 30 km/órás forgalomkorlátozásra
kell számítani.

A munkálatok befejezésére 30 nap áll a kivitelező rendelkezésére.
Kérem a kivitelezés során a T. Lakosok türelmét és megértését.

 

Tisztelettel:

Kovács László
polgármester


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
Létrehozva: 2018. 08. 29. 09:42:51 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. augusztus 29-én (szerda) 18.00 órakor

tartandó rendkívüli ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

 

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról

 

Napirend:

 1. Bácsbokodi ÁMK beszámolójának elfogadása
 2. Bácsbokodi ÁMK Pedagógiai Programjának elfogadása
 3. Önkormányzati rendelet alkotása a köztisztviselők illetményalapjáról
 4. Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
 5. A Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
 6. A helyi szociális ellátásokról szóló 3-2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
 8. Az 1201,1202 és 1203 hrsz-ú ingatlanok telekrendezése
 9. Szent Erzsébet Római Katolikus templom belső felújításának támogatása
 10. Útfelújítás – 2018.
 11. A Bácsbokodi Német Nemzetiségi Önkormányzat LEADER pályázatának támogatása
 12. Egyebek
 1. Bácsbokodi Általános Művelődési Központ Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési szabályzatának jóváhagyása
 1. Légkondicionáló beszerzése az orvosi rendelőbe

 

Zárt ülés:

 1. Lakáskérelem 1.
 2. Lakáskérelem 2.
 3. Lakáskérelem 3.
 4. Egyebek

 

Bácsbokod, 2018. augusztus 24.

                                                                                                                Kovács László

polgármesterArchívumok