KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

Híreknyári diákmunka
Létrehozva: 2018. 05. 04. 08:26:53 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Nyári diákmunka 2018.

 

 

Tájékoztatjuk a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákokat, hogy

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatánál, alapfeladat ellátását szolgáló intézményeinél lehetőség nyílt 10 fő (2018. július hónapban 6 fő, 2018. augusztus hónapban 4 fő) foglalkoztatására.

 

Havi munkabér napi 6 óra foglalkoztatás mellett: szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: bruttó 103.500,-ft/hó

 

Az alkalmazás előfeltétele, hogy a diák közvetítést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.

Ehhez szükséges: személyes okmányok, érvényes diákigazolvány vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolás

 

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata


méhegészségügyi zárlat megszüntetése
Létrehozva: 2018. 04. 23. 09:38:08 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

 

  


Osztatlan közös tulajdon megszüntetése
Létrehozva: 2018. 04. 19. 13:41:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Lakosság!

A Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás keretén belül az alábbi linken olvasható előzetes tájékoztatást adta közzé.

 

TÁJÉKOZTATÓ


Elektronikus ügyintézés
Létrehozva: 2018. 04. 18. 10:38:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Adózók!

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.), valamint a 451/2016 (XII.29.) kormányrendelet célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés széleskörű elterjesztését, egyebek között az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében.

Önkormányzatunk a törvényi előírásoknak eleget téve biztosítja, hogy az érintettek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerén keresztül is benyújthatják helyi iparűzési adó bevallásukat, továbbá 2018 január 1-jétől a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által bevezetésre került Önkormányzati Hivatali Portál keretében intézhetik ügyeiket ügyfeleink. A portál elérhetősége: https://ohp.asp.lgov.hu/.

Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A bekezdés értelmében: Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

a) az ügyfélként eljáró

  aa) gazdálkodó szervezet,

  ab) állam,

  ac) önkormányzat,

  ad) költségvetési szerv,

  ae) ügyész,

  af) jegyző,

  ag) köztestület,

  ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.

 

A bejelentkezési, bevallási kötelezettségeiket a fent felsorolt két lehetőség egyikén kötelesek teljesíteni.

 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pont alapján gazdálkodó szervezetnek minősül többek között a gazdasági társaság, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány is.

 

Kérném az érintetteket, hogy tájékoztatásom alapján szíveskedjenek eljárni!

 

                                                                                 Dr. Welchner Edit sk.

                                                                                                           jegyzőArchívumok