KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekKÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS
Létrehozva: 2019. 02. 15. 10:20:21 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS

a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00017, A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsbokodi konzorciumban című pályázathoz kapcsolódóan

Bácsbokod

 

Kedves Lakótársunk!

Bácsbokod, Felsőszentiván, Bácsborsód, Madaras, Mátételke és Rém települések konzorciumban nyújtottak be pályázatot a TOP-5.3.1-16, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra. A felhívás célja a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése. Megtisztelő közreműködését kérjük, és örömmel vennénk, ha a kérdőív kitöltésével hozzájárulna a pályázati célkitűzés megvalósításához. Számunkra fontos, hogy a tervezett programok a településen élőkkel közösen kerüljenek kidolgozásra, majd összefogással, a helyi lakosság bevonásával valósuljanak meg. A kérdőív kitöltése név nélkül történik és csak néhány percet vesz igénybe.

 

Felmérési kérdőív


haszonbérlet
Létrehozva: 2019. 02. 08. 08:14:25 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat az alábbi ingatlanokat haszonbérletbe kívánja adni.

BÁCSBOKOD
Helyrajzi szám Művelési ág Területnagyság (Ha)
48/2 rét 0,216
48/4 rét 0,061
48/8 rét 0,0584
48/9 rét 0,035
88 nádas 0,0885
89 nádas 0,0946
91 kaszáló 0,0889
92 kaszáló 0,0934
93 kaszáló 0,1006
336 kert 0,0788
343/1 kaszáló 0,3985
434/7 telek 0,1043
436/1 kaszáló 1,4475
462 szántó 0,1646
815/1 telek - kaszáló 0,1424
815/2 telek - kaszáló 0,1424
815/3 telek - kaszáló 0,1424
815/4 telek - kaszáló 0,1424
815/5 telek - kaszáló 0,1424
818/2 kaszáló 0,2515
899 szántó 0,2723
1417/2 kert 0,0708
1557 rét 1,0567
0133/19 szántó 0,1694
0133/45 szántó 0,1103
0143 legelő 0,1692
0158/5 szántó 0,0616
0188/27 szántó 0,0448
0196/22 szántó 0,1428
0239/47 szántó 0,1624
0245/28 szántó (és szőlő) 0,1408
0245/29 szántó 0,4223
0247/12 szántó 0,0699
0263/9 szántó 0,0908

 

 

Az ingatlan elhelyezkedésének beazonosításához a www.mepar.hu/mepar weboldalon találhatnak információt a településnév és a helyrajzi szám megadásával.

Haszonbérleti díjak:

szántóterületek esetén: (2018. január 1-jétől)

3 ha alatt: 63.000 Ft + áfa / ha

3 ha felett: 80.000 Ft + áfa / ha

/A díjak évente a KSH által közzétett inflációs rátával emelkednek./

 

egyéb ingatlanok (legelő, rét, kert, gyep, nádas stb.) esetén: (2014. január 1-jétől)

20.000 Ft + áfa / ha

/A díj évente a KSH által közzétett inflációs rátával emelkedik./

 

Szerződéskötési szándék esetén a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézőjét – Lutz Rozáliát - szíveskedjenek ügyfélfogadási időben keresni.

                                                                      Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata


Szennyvízszippantás
Létrehozva: 2019. 01. 24. 08:08:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre


Megkezdődött az iskola felújítása
Létrehozva: 2019. 01. 15. 16:15:15 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Bácsbokodi Laoksok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a héten megkezdődött az EFOP-4.1.2-17-2017-00008 azonosító számú „Bácskai Általános Iskola fejlesztése” című projekt keretében a helyi általános iskola komplex felújítása.

A Bajai Tankerületi Központ 683 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósítja meg az infrastrukturális fejlesztést Bácsbokodon, Bácsborsódon, Katymáron és Tataházán.

A pályázati forrásból hozzávetőlegesen 428 millió forint jut a bácsbokodi iskolára, amelynek keretében megtörténik a tetőszerkezet újjáépítése, a tetőhéjazat cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése, világítás-korszerűsítés, akadálymentesítés, mosdók újjáépítése, belső nyílászárók cseréje, padlóburkolatok cseréje, falburkolatok cseréje, lépcső burkolása, teljes belső festés, hőszigetelési munkák, udvari labdasportokhoz korszerű, az udvaron rekortán burkolatú  sportpálya építése, integrált közösségi tér kialakítása a régi tornaterem és öltözők helyén, stb.

Emellett a projektből különböző eszközbeszerzések is megvalósulnak.

Ezen a fórumon is szeretném megköszönni Zsigó Róbert Államtitkár úrnak, térségünk országgyűlési képviselőjének a támogatását és segítségét, akivel még 2015-ben kezdtünk tenni azért, hogy ez a szép támogatási összeg végül is Bácsbokodra kerülhessen.  

 

Kérem a megvalósulás alatti időszakban a lakosság, kiemelten a szülők és a környéken élők türelmét és megértését.

 

Üdvözlettel:

Kovács László

polgármesterArchívumok