KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekVízhiány, nyomásingadozás
Létrehozva: 2015. 10. 26. 09:18:12 Létrehozta: admin Érvényes: 2015. 10. 29. 00:00:00

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2015. október 28-án (szerda) 9-12 óra között a vízmű telepen folyó munkálatok miatt, vízhiány, illetve részleges nyomáscsökkenés fordulhat elő!

Az érintett utca: Bácsbokod, Petőfi Sándor utca

 

Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata


Meghívó képviselő-testületi ülésre
Létrehozva: 2015. 10. 19. 08:04:29 Létrehozta: admin Érvényes: 2015. 10. 22. 00:00:00

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. október 21-én (szerda) 17 órakor

tartandó rendes képviselő-testületi ülésére.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról

Napirend:

 1. SzMSz módosítás
 2. BÁMK SZMSZ módosítása
 3. Álláspályázat kiírása a Bácsbokodi Idősek Klubja vezetőjének helyettesítésére
 4. Belső ellenőri jelentés és intézkedési terv
 5. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) felülvizsgálata
 6. A sportcsarnok, a művelődési ház helyiségeinek és a régi óvoda épülete bérleti díjának meghatározása
 7. Víziközmű-szolgáltatási szerződés kötése a Bajavíz Kft-vel
 8. Villamosenergia-beszerzés a 2016-os évben
 9. 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 10. Egyebek

Zárt ülés:

 1. A TAB állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
 2. Egyebek

 

Bácsbokod, 2015. október 16.

                                                                                                                Kovács László

polgármester


BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
Létrehozva: 2015. 10. 01. 09:36:29 Létrehozta: admin Érvényes: 2015. 11. 10. 00:00:00

 Bursa Hungarica – Pályázati Felhívás!

 

Önkormányzatunk ismét kiírja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására vonatkozó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot.

FIGYELEM! A pályázás rendje a következő:

A pályázat beadásához első lépésként pályázói regisztráció szükséges az alábbi címen: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően történhet meg a pályázati adatok feltöltése.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt (eredeti iskolalátogatási igazolás; jövedelemigazolás, továbbá egyéb, a pályázó által fontosnak tartott szociális rászorultságot igazoló körülmény leírása) 1 eredeti példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján, Galántai-Fekete Andreánál.

A pályázatot kizárólag ügyfélfogadási időben (H, P: 8.00-12.00., K: 13.00-17.00, Cs: 13.00-16.00) fogadjuk be.

A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra a pályázati határidő utolsó napjáig van lehetőség!

A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; továbbá a formailag nem megfelelő pályázatokat az Önkormányzat a bírálatból kizárja.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 9.

 

A bírálatban kizárólag a fenti határidőig benyújtott és az Önkormányzat által az EPER- Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt!

Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.

 

Dr. Welchner Edit sk.

jegyző


Meghívó képviselő-testületi ülésre
Létrehozva: 2015. 09. 11. 11:38:45 Létrehozta: admin Érvényes: 2015. 09. 17. 00:00:00

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember 16-án (szerda) 18 órakor

tartandó rendes képviselő-testületi ülésére.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról

Napirend:

 1. A zárszámadásról szóló rendelet módosítása
 2. A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
 4. Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
 5. Egyebek

Zárt ülés:

 1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálása
 2. Egyebek

 

Bácsbokod, 2015. szeptember 11.

                                                                                                                 Kovács László

polgármesterArchívumok