Járási Hivatali hírek, tájékoztatókElővásárlásra jogosultak
Létrehozva: 2015. 12. 30. 13:48:38 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Sajtóközlemény

60 nap áll az elővásárlási jogosultak rendelkezésére

 

Az arra jogosultak, a földárverés nyerteseivel kötött adás-vételi szerződések kifüggesztésének ideje alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2015. november 23. és 2015. december 14. között végrehajtott „földet a gazdáknak” program keretében, az állami földek árverése során az árverés nyerteseivel az NFA - a 262/2010. (XI.17.) Kormány rendelet által meghatározottan – az árverést követően 8 napon belül adás-vételi szerződést köt. Ezen szerződések a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (termőföld forgalmi törvény) alapján 60 napra kifüggesztésre kerülnek az illetékes polgármesteri hivatalokban, ahol a termőföld földforgalmi törvény 18.§- ban meghatározott elővásárlási sorrend szerint, lehetőség van az arra jogosultaknak az elővásárlási jogaiknak a gyakorlására.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


Földárverések
Létrehozva: 2015. 12. 16. 08:07:59 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Befejeződtek az árverések

 
2015. december 14. napjával sikeresen lezárult az idei évre az állami földek gazdáknak történő értékesítése Bács-Kiskun megyében.

 

November 23. napjától december 14. napjáig volt lehetőségük a helyben lakó földműveseknek a maximum 300 hektár mértékű állami tulajdonú földterületek egy részének megvásárlására.

Az árverési eljárások a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerültek lebonyolításra.

Összesen 579 árverés volt meghirdetve, ez megközelítőleg 8 408 hektár termőterületet jelentett, ebből ténylegesen 567 árverés történt meg 8 133 hektárnyi földre.

A kimutatások alapján az árverések 79%-a volt eredményes, azaz 448 eljárás.

A licitálások hossza átlagosan 2 perc 45 mp volt, a leghosszabb 43 perc 51 mp-ig, a legrövidebb 7 mp-ig tartott.

Az egy árverésen történő licitek átlagos száma 17, a legtöbb licit száma viszont 325 volt.

A nyertesek átlag életkora 44 év, a legfiatalabb nyertes 18 évesen, a legidősebb 84 évesen licitált.

Az árverések nagy részére csak egy személy regisztrált, de volt olyan eljárás is, ahol egyszerre tízen licitáltak az adott földre.

A licitálás alapján a legtöbbet érő földért 364 millió forintot, a legalacsonyabb áron elkelt földért pedig 900 000 forintot fizet a nyertes.

Az árverési eredményközlő hirdetmények a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg. Továbbá az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben kerültek kifüggesztésre 30 napra. Az elővásárlási jogosultaknak 30 nap áll rendelkezésükre, hogy éljenek elővásárlási jogukkal.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


Új intézhető ügykörök a kormányablakokban
Létrehozva: 2015. 12. 14. 10:35:44 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

2015. december 9-től 86 új ügykörrel bővülnek a Kormányablakokban intézhető ügyek. 

A részletekért kattintson erre a linkre!  Tájékoztató


határozat a kéknyelv betegséggel kapcsolatban
Létrehozva: 2015. 12. 02. 09:16:50 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

HATÁROZAT

Kéknyelv betegség előfordulásának megállapítása miatt jelen határozat mellékletében szereplő települések közigazgatási területén elhelyezett,  bluetongue-ra (kéknyelv betegség) fogékony állatokat tartó állatállományok esetében az alábbi

intézkedést rendelem el.

  • a mellékelt listán szereplő önkormányzatok esetében, ahol a megfigyelési zárlat alatt álló állományokban az intézkedés alapjául szolgáló kitörés(ek)  2015. november 23.-án megállapításra került(ek), ettől a dátumtól számítva 30 napig kérődző állatot  /szarvasmarha, juh, kecske, bivaly/ vásárba beszállítani  tilos. Más állatfajok vásárba szállítását és kiállítását ez nem érinti.
  • az állatállományokat a helyszínen a BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály által kijelölt állatorvosnak meg kell vizsgálni; és  a betegségre gyanús állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljából a készenléti tervben meghatározott mintát venni, a vizsgálati mintát a Nemzeti Referencia Laboratóriumba (továbbiakban: NRL) elküldeni;
  • nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;
  • a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, és vizsgálati anyagot az NRL-be küldeni.

A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságához (Cím:6000 Kecskemét Halasi út 34.) címzett, de hivatalomnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton nem terjeszthető be.

A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.

 

INDOKOLÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságának M2015-10060146 számú eredményközlője szerint  Kiskunhalas településen kéknyelv betegség előfordulása került megállapításra, ezért a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10.§ (3) bekezdésének a) pontja, 9.§ (1) bekezdése és 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 123.§ (2) bekezdés bb) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az eljárás során hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 51.§ (3) bekezdés b) és i) pontjai, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6.§ (5) bekezdése valamint a Rendelet 10.§ (3) bekezdés a) pontja biztosította, illetékességemet a Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdése és 3. melléklete szerint állapítottam meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a  72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Ket. 72. § (1) bekezdés da) alpontja, 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapította meg.

A határozat nyilvános közzététel útján történő közlését a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

 

Kiskunhalas 2015. november 25.

 

Tisztelettel:

dr. Tallós Bálint

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

 

dr. Maruzsenszki József

járási főállatorvos, osztályvezető  s.k.

 

A  határozatot kapják:

1. Mellékletben szereplő települési Önkormányzat Jegyzője, nyilvános közzététel céljából

2. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály, Kecskemét

3. Településeken dolgozó jogosult és szolgáltató állatorvos(ok)

4. Irattár

 

Melléklet a    BK-081/005/1243/2015. számú határozathoz

TELEPÜLÉSLISTA

Kiskunhalas                            Bócsa

Balotaszállás                           Császártöltés

Mélykút                                  Imrehegy

Jánoshalma                             Kéleshalom

Kunfehértó                             Kelebia

Kiskunmajsa                           Harkakötöny

Tompa                                    Pirtó

Zsana                                      Csólyospálos

Kisszállás                                Szank

Tázlár                                      TajóArchívumok