EFOP-1.8.5-17-2017-00332


„Az egészséges táplálkozás népszerűsítése a Bácskai Általános Iskolában.”

című projekt bemutatása

 

A kedvezményezett neve: Bácsbokod Oktatási- Nevelési Alapítvány

A projekt címe: Az egészséges táplálkozás népszerűsítése a Bácskai Általános Iskolában

A szerződött támogatás összege: 18 788 073 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a célcsoport egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretei bővüljenek, minőségileg fejlődjenek, illetve az egészséges táplálkozással kapcsolatos készségei fejlődjenek. 

A projekt elsődleges célcsoportja a Bácsbokodi Általános Iskola tanulói. Ugyanakkor a gyerekek táplálkozási szokásainak megváltoztatása egy olyan téma, mely nem lehet eredményes a család, a szülők, illetve a nagyszülők bevonása nélkül. A táplálkozási szokásaink egy olyan belső, elsősorban családi értékekre épülő szokásrendszer, melyet nem lehet csak külső ingerekkel megváltoztatni. Legalább olyan fontos a családok elérése, mint maga a tanuló. Ezért  több program a családoknak, szülőknek szól annka érdekében, hogy a változáshoz szükséges impulzusok ne csak a gyermek felől érkezzenek a családba, hanem egyenesen a szülőktől is! A családi étkezés fő alakítója elsősorban az anya, vagy a nagymama! A változáshoz elengedhetetlenül fontos a megnyerésük! A fenti célok elérése érdekében a következő tevékenységek megvalósítását történik meg:

 • mindennapos táplálkozási szokások felmérése, és a köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése iskolai egészségnapok keretében;
 • dietetikus szakember visszajelzése a felmérés alapján;
 • dietetikus konzultációja, gyerekekkel, pedagógusokkal, illetve az intézmény közétkeztetésben dolgozó szakemberekkel;
 • ivókútak létrehozása;
 • iskolai nyílt napok megvalósítása: tájékoztató napok gyermekek és családjaik számára (pl. ételkóstolás a szülők számára);
 • főzőverseny szervezése évfolyamonként;
 • iskolai lakossági fórumok ismert emberekkel, az egészséges táplálkozás jegyében;
 • az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, azt ösztönző települési plakát kampány megvalósítása;
 • az étkezéshez szükséges edények beszerzése;
 • az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, egyéb eszközök beszerzése;
 • tankert (iskolai fűszerkert) létrehozása, üzemeltetése.

 

A projekt tervezett befejezési dátum: 2019.07.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00332