KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

KEOP-6.2.0/A/11-2011-0029


Pályázati konstrukció: Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek

Pályázati konstrukció kódszáma: KEOP-6.2.0/A/09-11

Pályázat neve: Kerékpáros közlekedést segítő projekt Bácsbokodon

Pályázat kódszáma: KEOP-6.2.0/A/11-2011-0029

Pályázó szervezet: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

Finanszírozás módja: utófinanszírozott

Összes bekerülési költség és azok megoszlása pályázaton belül: 9.463.579 Ft

Támogatás összege: 8.990.400 Ft

Önerő: 473.179 Ft

 

A pályázatról:

Olyan kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegű beruházást is magában foglaló projektjavaslatok kaphattak támogatást, amelyek meghatározott célcsoport – elsősorban a lakosság - számára mintául szolgálnak a környezettudatos életmódot, fogyasztást illetően és csökkentik a résztvevők vagy felhasználók, haszonélvezők életmódjának környezetterhelését a megelőző környezetvédelmi megoldások alkalmazásával.

Ez alapján Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata a pályázat keretében célként tűzte ki, hogy a Sportcsarnokhoz (6453 Bácsbokod, Hősök tere 5. hrsz:232.) kerékpártárolót építtet, mely lehetőséget teremt a sportolók, az iskolások számára, hogy napi szinten közlekedjenek kerékpárral. Ez alapján a fejlesztést a Sportcsarnok szolgáltatásait igénybe vevő sportolok, iskolások számára terveztük.

További célként fogalmazódott meg apályázatban, hogy a kerékpáros közlekedéshez biztosított legyen a megfelelő infrastrukturális háttér is. Ez alapján a helyi sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak (tusolók, Wc-k, mosdók) teljes felújítása is megvalósulhatott a projekt keretében.

 

Pályázat tartalma:

A költségvetéshez igazodva: egy 48 férőhelyes kerékpártároló megépült, felújításra került a Sportcsarnok teljes vizesblokkrendszere, megfelelően menedzselésre került a projekt, biztosított volt annak nyilvánossága és a megvalósíthatósági tanulmányban kifejezetett és a bírálók által jóváhagyott rendezvények és egyéb kommunikációs eszközök is megvalósításra kerültek.

 

Pályázat szükségessége:

A Sportcsarnokot használók korábban vagy nem kerékpárral mentek sportolni vagy kerékpárjaikat a korábbi – viszonylag kicsi- kerékpártárolónak, rosszabb esetben a sportcsarnok falának támasztották. Emellett fontos megjegyezni, hogy a sportcsarnok és az iskola szomszédos épületek. Korábban a gyermekek tanítás előtt gyakran az iskola falának támasztották a kerékpárjaikat. Az önkormányzat azonban az iskola teljes homlokzatát ás lábazatát felújította, így annak megvédése miatt is szükség volt a projektre.

Emellett az öltözők és tusolók állapota a sportcsarnok 1995-ös átadása óta jelentősen megromlott. A falak átnedvesedte, a tusolók lemezei szó szerint rohadtak a fürdőajtókhoz hasonlóan, a bűz mindennapos volt az épületben. Mivel az önkormányzatnak saját forrása nem a felújításhoz, így pályázat igénybevétele volt az ésszerű lépés.

 

Pályázat jelenlegi állása:

Pályázat elszámolva, lezárva, közreműködő szervezet által jóváhagyva. Jelenleg a 2. fenntartási évben van a pályázó önkormányzat. Az 1. fenntartási jelentés is elfogadva a közreműködő részéről.

 
 
Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

6453 Bácsbokod Gr. Széchenyi I. u. 80.

Tel: 0679/451-188

Fax: 0679/450-311

E-mail: onkormanyzat@bacsbokod.huKözreműködő szervezet neve és elérhetősége:

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út. 45., D épület, 6. emelet

Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328

www.energiakozpont.hu

 

Irányító Hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest  Wesselényi utca 20-22

+36 (40) 638 638

www.nfu.hu