TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00002


"Belvízelvezetés Bácsbokodon II. ütem"

című projekt bemutatása

 

A kedvezményezett neve: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Belvízelvezetés Bácsbokodon II. ütem

A szerződött támogatás összege: 78 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a bácsbokodi Mátyási király utca belvízelvezetése valósul meg a kapcsolódó vízjogi engedélyes tervek, műszaki leírás, kiviteli tervek és vízjogi engedély alapján.

Az pályázó önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentse a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül.

A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Bácsbokod Nagyközség lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól.

A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén:

  • javul a település népességmegtartó képessége,
  • növekszik gazdasági vonzereje
  • javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.

A tervezett mennyiségeket számszerűen az alábbi táblázatban szemléltetjük:

 

A projekt tervezett befejezési dátum: 2019.02.28.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00002