Etsberger Mária


Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 121/2010.(V.13.) Kt. határozata alapján Bácsbokod Nagyközségért kitüntetésben részesítette Etsberger Mária pedagógust, négy évtizedes áldozatos pedagógiai munkájáért, a német nemzetiségi hagyományok és Bácsbokod értékeinek feltárásában, megőrzésében végzett tevékenységéért.

Etsberger Mária 1976. szeptember 1-jén kezdett tanítani a bácsbokodi általános iskolában matematikát és német (nemzetiségi) nyelvet. Már pályakezdőként is fontosnak tartotta a matematika és a nyelvoktatáson kívül, hogy a tanulókkal megismertesse a német nemzetiségi hagyományokat, amelyeket aktív gyűjtő munkával kötött egybe.

2000-ben a Szapár András Alapítvány kuratóriuma az alapítvány díjával jutalmazta, melyet az a pedagógus kaphat, aki a bácsbokodi Móra Ferenc Általános Iskola többnemzetiségű tanulóinak a közös Magyar Haza megismerésére, szeretetére történő oktatása, nevelése érdekében a legtöbbet tette.

Lényeges szerepet vállalt Bácsbokod és német testvértelepülése kapcsolatának kialakításában, mely kapcsolatot, mint pedagógus a mai napig ápolja.

2002-től a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökeként az addig összegyűjtött anyagok rendszerezését és azok további bővítését tartotta szem előtt. Ebben az időszakban került archiválásra több száz a bácsbokodi németség életét, népviseletét, szokásait bemutató fénykép, amelyek számos bácsbokodi és szomszédos települési rendezvényen is kiállításra kerültek, kerülnek. A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ által 2008-ban megrendezett BlickPunkt - képek versenyén a Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat égisze alatt indult 9-9 képpel Etsberger Mária, valamint Hodoniczki Angéla és Kurucsai Pál.

A versenyre összesen 511 képet neveztek be az ország minden tájáról három kategóriában (archív, képeslap, napjaink), melyből közönség szavazatok alapján 30 kép került be a döntőbe, ahova a zsűri további 2 kimagasló alkotást beemelt. Ebből a 32 döntős alkotásból 8 darab bácsbokodi kép volt, melyek közül a "Kitelepítve..." című képeslap elnyerte a Neue Zeitung folyóirat különdíját. A "Sváb madonna", illetve a "Bácsbokodi parasztcsalád" című archív képek pedig bekerültek azon 13 kép közé, melyekből egy 2009-es falinaptár készült. 

Fontosnak tartotta, hogy a helyi német kisebbség az interneten is képviseltesse magát, hogy a helyi német kisebbség múltját, jelenét és jövőjét mindenki számára elérhető módon mutassa be. Ennek érdekében egy igen jól felépített, gazdag taralommal ellátott honlap létrehozását kezdeményezte. Ma a Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat honlapján (http://bacsbokodnko.hu/) valamennyi érdeklődő megismerheti a kisebbséggel kapcsolatos legfontosabb információkat. Ott bármely látogató az összegyűjtött és rendszerezett képeken túl a kisebbségi önkormányzattal, a kisebbség múltjával, jelenével és jövőjével, valamint különböző kutatásokkal („Málenkij robot”, betelepítések, lakodalmi szokások, stb.) ismerkedhet meg. 

Az ő kezdeményezésére indult meg a falu belterületén, valamint a falu határában lévő keresztek felújítása.

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (mai neve: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) 2003-ban felhívást tett közzé az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat felé. A felhívásban azt kérték az országos szervezettől, hogy szólítsák meg a helyieket a népi építészeti emlékek megmentésére. A Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat felvállalta a feladatot, így megkezdődött a kereszt-felújítási program. A program keretében felmérték a település bel- és külterületén található kereszteket, és állapotuktól függően döntöttek a felújításról.  A feladatellátáshoz a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt pályázatokon összesen 180.000 Ft-ot nyertek el. A kiegészítést a kisebbségi önkormányzat a saját költségvetéséből fedezte.

A program keretében eddig összesen 11 kereszt felújítása történt meg.

Régi tervének – azaz egy Kegyeleti Park létrehozásának- megvalósítása kezdődött meg 2008-ban. A helyi temetőben járva számtalan elhagyatott régi sírral, ledöntött sírkővel találkozhatott az ember. A Kegyeleti park létrehozása amellett, hogy ezeknek az emlékeknek a méltó megőrzését tűzte ki célul, a tervek szerint emléket állít a településen élt magyar, német és horvát nép részére egyaránt. Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületével folytatott hosszú egyeztetést követően végül is 2008 tavaszán megkezdődtek a munkálatok. A Kegyeleti park központi keresztjét a Német Kisebbségi Önkormányzat pályázati forrásból felújíttatta, majd megtörtént a sírkövek rekonstrukciója, a járdák kiépítése, valamint a kovácsolt vaskerítések átfestése. A megvalósításban az önkormányzatokon túl számos településen élő polgár társadalmi munkában vett részt, továbbá a nagyközségi önkormányzat 350.000 Ft-tal és munkaerő biztosításával járult hozzá a cél megvalósításához. 2008. október végére befejeződött a Kegyeleti Park kialakítása. A Parkban több mint 250 kő-, 31 kovácsoltvas- és néhány régi fa sírjelet helyeztek el. A Park középpontjában elhelyezett háromnyelvű tábla a megbékélést, a békét hirdeti.

Az ő kezdeményezésére jött létre a Bácsbokodi Német Ifjúsági Tánccsoport.  A csoport a 2008-as svábbált követően számos taggal bővült, így a 2008. június 14-én megrendezésre kerülő Garai Napokon már nagy sikerrel szerepeltek. 

A gyermek-tánccsoport tagjai 2008. július 28-tól augusztus 1-jéig a Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával tánctáborban vettek részt.

E néhány nap alatt régi táncokat gyakoroltak és új táncokkal ismerkedtek meg.

Az utolsó két napon a tábor nemzetközivé bővült, sok gyimesfelsőloki diák ismerkedett a régi sváb táncokkal, a német népzenével, másnap pedig ők tanították a bácsbokodi gyerekeket a csángó csárdásra. A 2009-es nyári tánctábor július 27. és 31. között került megszervezésre.

A gyerekek sok új táncot és koreográfiát ismertek meg. A sok gyakorlásnak meg lett az eredménye: a haladó német nemzetiségi tánccsoport tagjai 2009. október 22-én, Hajóson első helyezést értek el a IX. Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermek és Ifjúsági Fesztivál keretében megrendezett Német nemzetiségi néptánc-találkozón.

Jelenleg már két korosztályban – mintegy 50 gyermeket felölelve- van nemzetiségi táncoktatás. E tevékenységgel kapcsolatban rengeteg szervező és beszerző munkát végez, hisz a táncosok részére biztosítani kell a fellépésekhez szükséges ruhákat, cipőket, zenekart, járművet, stb.

Szociális érzékenységét bizonyítja, hogy az iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőseként a hátrányos, nehéz helyzetű gyermekek, tanulók sorsán próbált javítani.

2009. december 7-én a "Konvoj der Hoffnung" (a remény szállítója) nevű segélyszervezet egy kamionnyi segélyt küldött Bácsbokodra. A szállítmány megszervezésében és szétosztásában a tanárnő kiemelt szerepet vállalt. A gyógyászati segédeszközök a bácsborsódi BKMÖ „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézménye lakóihoz kerültek, míg a többi küldemény (ruhaneműk, cipők, használati eszközök, kerékpárok, játékok, stb.) Bácsbokodon a rászoruló családok között lett szétosztva. A küldemény összértéke meghaladta a 16000 eurót.

Kezdeményezése eredményeként hosszú távú együttműködési megállapodás jött létre a Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat és a BKMÖ „Őszi Napfény” Integrált Szociális Intézménye között. 2010 májusában, az általa szervezett német segélyszállítmányt, amely ruhaneműket, kerekesszékeket, támbotokat, kórházi ágyakat, egyéb az ápolást-gondozást segítő eszközöket tartalmazott, a bácsborsódi szociális otthon kapta meg.

Szervező tevékenységével megvalósult, illetve évenként megvalósuló egyéb programok:

  • sváb emlékkirándulás,
  • megemlékezés a „Málenkij robotról”,
  • Bácsbokodi Svábbál,
  • utazás Kalocsára a német nemzetiségi szentmisére,
  • Magyarországi Német Színház (Szekszárd) előadásainak megtekintése,
  • zarándoklatot a hercegszántói Szűz Mária kegyhelyre,
  • zarándoklat a máriagyűdi német búcsúra.