Testvérvárosi találkozó Bácsbokodon

Az Európai polgárok testvérvárosi találkozója Bácsbokodon projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében.

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 324 állampolgár részvételével, akik közül 42 fő Walzbachtal város/település (Németország), 42 fő Mesna zajednica Svetozar Miletic város/település (Szerbia) és 240 fő Bácsbokod város/település (Magyarország) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Bácsbokod (Magyarország) volt, 2015/08/01 és 2015/08/06 között

 

Részletes leírás:

2015/08/01-jén a téma az „Ismerkedés és a tapasztalatcsere” volt. Ezen a napon érkeztek meg a vendégek, és fő cél a kapcsolatépítés, a vendégek gyors feloldódása volt, valamint, az, hogy mindenki magáévá tegye a találkozó kitűzött céljait, és arra ösztönözzük a résztvevőket, hogy a programokon is ezen célok elérése érdekében cselekedjenek, és azokon interaktívan vegyenek részt. Ezeket az első napon a közös vacsora és kötetlen beszélgetések, valamint a hagyományőrző kisebb műsor és a találkozó megnyitó beszéde segítette elő.

2015/08/02-án a téma a „Kultúrák egyesítése” volt. Ezen a napon egymás hagyományainak, szokásainak megismerését helyeztük előtérbe. Fő célunk az volt, hogy a három kultúrát középpontba állító programokkal az egymás közötti párbeszédet erősítsük, elősegítsük más kultúrák elfogadását, a hátrányos helyzetű csoportok bevonását, és szorosabbá tegyük a települések közötti együttműködést. Valamint elő kívántuk segíteni, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek  mindhárom kultúrába a hagyományok, tánc, zene és gasztronómia területén.

2015/08/03-án a téma a „Fejlesztés és fenntarthatóság határon innen és túl” volt. A megvalósult programoknak köszönhetően a résztvevők magukévá tették a mezőgazdasággal kapcsolatos uniós irányelveket, valamint szerb vendégeink megismerték az uniós tagságból fakadó előnyöket. Nem utolsó sorban pedig feltérképezésre kerültek az egyes résztvevő települések kötelezettségei a fejlesztés és fenntarthatóság kapcsán. A program során megvalósult a megújuló energiák használatának népszerűsítése, a települések energetikai fejlesztésének ösztönzése, annak érdekében, hogy ennek hatására csökkenthessük ökológiai lábnyomunkat. A további közösségépítő programok révén pedig megvalósult az emberi és testvértelepülési kapcsolatok szorosabbá tétele.

2015/08/04-én a téma a „Humanitárius segítségnyújtás” volt. A negyedik nap eredményeként a polgárokat az önkéntességre, a segítségnyújtásra ösztönöztük, ezáltal pedig hosszú távon javítani tudjuk főként ezen településeken szegénységben élők életkörülményeit.

2015/08/05-én a téma a „Fiatalok Európában” volt. A "Fiatalok Európában" téma keretében a települések demográfiai és migrációs problémáit, valamint a gyermekek jogainak érvényesülését vizsgáltuk. Ennek eredményeként a megbeszélt módszerekkel megakadályozhatjuk a jövőben a fiatalok elvándorlását a településről, ösztönözni tudjuk a családalapítást és a gyermekvállalást, valamint, hogy minden (elsőként a három településen élő) gyermek számára biztosítani tudjuk az egyenlő feltételeket az oktatás és az egészségügyi ellátás során.

2015/08/06-án a téma az „Értékelés” volt. Az utolsó nap eredményeként visszajelzést kaptunk a találkozó sikerességéről, a javítandó pontokról. Főbb pontokban újra átvettük, hogy melyek azok a kulcsintézkedések az érintett 4 fő témakörben (közös kultúra, fejlesztés és fenntarthatóság, humanitárius segítségnyújtás, fiatalok Európában) mellyel segíthetjük az uniós célok megvalósulását. Illetve megerősítettük a további együttműködést a testvértelepülések között.

 

Fényképek letölthetők a Galériából, illetőleg az alábbi linkre kattintva:

KÉPEK