Járási Hivatali hírek, tájékoztatókÁllásajánlatok
Létrehozva: 2018. 04. 11. 18:04:37 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

ÁLLÁSAJÁNLAT

2018.04.11.

 

 

 

HIVATÁSOS KATONA                      M-o területe 76/581-600/33-62

HATÁRVADÁSZ                                 Mo. területe       

/érettségi alapkövetelmény/

JÁRŐRTÁRS /RENDŐR/                   Bácsalmás,    Bácsbokod,  

                                                                Hercegszántó, Kelebia,        

KŐMŰVES                                            Bácsalmás

KŐMŰVES SEGÉDMUNKÁS           Bácsalmás    

VÁMÜGYINTÉZŐ /érettségi/            Tompa 

PINCÉR                                                                                                               Balatonszárszó

SZAKÁCS                                             Balatonszárszó    

PÉK                                                        Bácsalmás

HÚSFELDOLGOZÓ                           Mórahalom 

HÚSIPARI SEGÉDMUNK.                                                                                Mórahalom

VILLANYSZERELŐ                           Bácsalmás

PSZICHOLÓGUS                                Bácsalmás

ADDIKTOLÓGUS                               Bácsalmás

 

 

Az állásajánlatokkal kapcsolatban további információt a Bácsalmási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya nyújt:

 

-       személyesen: Bácsalmás, Rákóczi u. 34.

-       telefonon: 79/795-083

-       emailen: foglalkoztatas.bacsalmas@bacs.gov.hu


Állásajánlatok
Létrehozva: 2018. 02. 19. 13:03:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

ÁLLÁSAJÁNLATOK

2018. február 19.

 

 

Munkakör                                            Munkavégzés helye          

 

HIVATÁSOS KATONA                    M-o területe 76/581-600/33-62

 

HATÁRVADÁSZ                                Mo. területe       

/érettségi alapköv./

 

JÁRŐRTÁRS /RENDŐR/                 Bácsalmás,    Bácsbokod,  

                                                              Hercegszántó, Kelebia,        

 

ÜZEMANYAGTÖLTŐ KEZ.           Bácsalmás

 

KŐMŰVES                                          Bácsalmás

 

KŐMŰVES SEGÉDMUNKÁS          Bácsalmás    

 

VÁMÜGYINTÉZŐ /érettségi/            Tompa 

 

 

 

 

Az állásajánlatokkal kapcsolatban további információt a Bácsalmási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya nyújt:

 

-         személyesen: Bácsalmás, Rákóczi u. 34.

-         telefonon: 79/795-083

-         emailen: foglalkoztatas.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő, kedd, csütörtök: 800 – 1500

szerda: 800 – 1700

pénteken nincs ügyfélfogadás 


tájékoztató
Létrehozva: 2017. 07. 21. 11:08:45 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

TÁJÉKOZTATÓ

Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézés

A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek további mérséklése érdekében ingyenessé teszi a közműcsatlakozásokat, továbbá mérsékli vagy teljesen ingyenessé teszi az ide kapcsolódó eljárási díjakat és a korábbinál lényegesen gyorsabb munkára kényszeríti a közműveket.

A lakosság terheinek csökkentésével a korábbi támogatások mellé egy újabb jelentős segítséget adunk a családoknak az otthonteremtéséhez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a meglévő átalakításáról, valamint megszabadítjuk a kis és közepes vállalkozásokat egy hatalmas pénzügyi és bürokratikus tehertől, javítva ezzel is a hazai kkv szektor versenyképességét.

A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett hatályba.

 

A főbb változások a következők:

1. Díjmentessé váltak a közmű-csatlakozások meghatározott fogyasztási mértékig

Díjmentessé vált

  • a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
  • a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,
  • a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése.

Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez elégségesek.

A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség építésekor és átalakításakor is igénybe vehető. Nem szükséges felújítás sem a díjmentes bekötés igényléséhez. A fenti teljesítményig és vezetékméretig bármikor kérhető a bekötés.

A gáz és árambekötéseknél elengedésre kerül a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő díja. Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály. A villanyszektorban pedig az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint.

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként

  • szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
  • földkábel esetén legfeljebb 50 méter

hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor

  • szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
  • földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése

díjmentes.

A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed. Ezen felül ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél mentessé vált az igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.

 

2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei

Ezentúl a különdíj mértékének megállapítása kizárólag a munkavégzésre ténylegesen ráfordított idő alapulvételével történhet, nincs átalánydíj, sem a munkához nem kapcsolódó egyéb költség.

 

3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és hatósági feladatai csökkennek

A hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást erősíti a Kormány a közműcégek körében. 2017. július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági hatósághoz, ha az elosztó elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá akkor is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint kivitelezett közmű átvételét.

 

4. A fenti jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak

 

5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési határidők

Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatározott időhöz kötöttük a közművek szolgáltatásait.

Így például:

A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés határideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 munkanapon belül lehet kiadni.

Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem felel meg a követelményeknek vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. napig köteles elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő.


Lakossági tájékoztató parlagfűvel kapcsolatban
Létrehozva: 2017. 06. 08. 08:46:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk a földhasználók és ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a Bácsalmási Járási Hivatal megkezdte a 2017. évi határszemle ellenőrzéseket, illetve 2017. 07. 01-jét követően megkezdi a parlagfűvel fertőzött területek felderítését.

A hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését, a határszemle keretében, valamint a parlagfűvel fertőzött területek felderítését a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztálya végzi. Az ellenőrzés helyszíni szemle keretében történik.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.)  a földhasználó számára termőföld-hasznosítási kötelezettséget,  engedélyezett más célú hasznosítás esetén az első igénybevételig ideiglenes hasznosítási kötelezettséget ír elő. Elsősorban a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését, illetve a művelési ágak természetbeni és az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott adatok egyezőségét ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjed a hasznosítatlan földrészletek felderítésére, az ingatlan-nyilvántartásban beruházási terület, valamint beruházási célterület művelési ágban nyilvántartott földrészleteken a mellékhasznosítás, illetve az ideiglenes hasznosítás kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, továbbá a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, belvízlevezető árkok, csatornák állapotának felmérésére.

A Tfvt. szerint a földhasználó köteles a termőföldet (szántó, szőlő, rét, legelő (gyep), nádas, gyümölcsös, kert, fásított terület) művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, illetve a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni, továbbá szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban hasznosított terület esetén a művelési ágnak megfelelő termelést folytatni.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

 Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs az érintett ingatlanra bejelentett földhasználó, a földhivatali osztály a haszonélvezővel, ennek hiányában a tulajdonossal szemben jár el.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, valamint az 53. § (1) bekezdés d) pond dc) alpont rendelkezései szerint a hasznosítási kötelezettség elmulasztása miatt, vagy föld jogellenes más célú hasznosítása miatt kiszabott földvédelmi bírságról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított öt évig a termőföld tulajdon szerzést, illetve haszonbérleti szerződést kizárja.

Ellenőrzési feladataink végzése során megállapítottuk, hogy az elmúlt évben a földhasználók nem minden esetben tettek eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek, ezáltal 2016. évben jelentős számú fertőzött terület beazonosítására került sor.

A 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében: "A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani." Vagyis a parlagfű fertőzöttség visszaszorítása a földhasználók, illetve földtulajdonosok kötelezettsége, akiknek területén parlagfű található, gondoskodniuk kell a gyommentesítésről.

A parlagfű-felderítésben az arra jogosult hatóságok, valamint a települési önkormányzatok jegyzői vesznek részt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy a növényvédelmi bírság mértéke - a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától, valamint a fertőzés mértékétől függően - 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.

Hivatalunk célja nem a bírság kiszabása, hanem a jogszabályokban foglaltak betartatása, az önkéntes jogkövető magatartás kialakítása, ezért felhívjuk a mezőgazdasági termelést folytató ügyfeleink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak kötelezettségeik teljesítéséről!

 

Bácsalmás, 2017. május 24.

Szommer Károly hivatalvezető nevében és megbízásából:

Kulesevics Jánosné osztályvezetőArchívumok