Hungarikum pályázat 2017


Pályázati konstrukció: Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatása

Pályázat meghirdetője: Földművelésügyi miniszter

Pályázat neve: A bácsbokodi értékek bemutatása, népszerűsítése

Pályázat kódszáma: HUNG-2017-4604

Pályázó szervezet: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Földművelésügyi Minisztérium

Összes bekerülési költség: 1.993.900 Ft

Támogatás összege: 1.993.900 Ft

Önkormányzati önerő: 0 Ft

 

A projektben foglalt tevékenységek, feladatok célja:

A projekt legfontosabb célja olyan hagyományőrző, tapasztalatátadó és helyi értéket bemutató, programokkal egybekötött rendezvénysorozat megvalósítása, amelynek középpontjában a Bácsbokodi Helytörténeti Gyűjtemény megismertetése és népszerűsítése áll. Ezen programsorozaton keresztül a projekt egyrészt hozzájárult ahhoz, hogy a bácsborsódi, a katymári és a tataházi fiatalok fontosnak tartsák a jövőben a településükön fellelhető értékek gyűjtését, rendszerezését és megőrzését.

A projekt másrészt hozzájárult ahhoz, hogy a bácsbokodi, felőszentiváni, a garai, a bácsalmási és a nemesmiliticsi idősek aktív részesei legyenek a településeken meglévő értékek gyűjtésének. A jó példa bemutatása ösztönzi a meglévő értéktári gyűjtemények bővülését, illetve amely településen még nincs gyűjtemény, ott annak létrehozását.

 

Rendezvény koncepciója, a rendezvény programjának részletes leírása:

A projekt Bácsbokod Nagyközség közigazgatási területén valósul meg és három fő pontra összpontosult:

 1. A rendezvényünk első fő pontja egy kettős célú kulturális és hagyományőrző rendezvény megvalósítása Bácsbokodon. A rendezvény keretében helyi népviseletben és a térségre jellemző táncokkal fellépett a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület Wikitsch német tánccsoportja. Az tánccsoport mellett az idősek részére kulturális, szórakoztató műsorok kerültek megszervezésre, amely ebéddel folytatódott, majd bállal és a Bácsbokodi Helytörténeti Gyűjtemény szakértő általi bemutatásával záródott.

A rendezvény ösztönzőleg hatott a térségi településekről érkező idősek részére a saját településükön meglévő gyűjtemény fejlesztésére, bővítésére, illetőleg gyűjtemény hiányában annak kezdeményezésére és általuk történő támogatására. Emellett a rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy a bácsbokodi értéktárban szereplő helytörténeti gyűjtemény további, elsősorban az idős generációnál még fellelhető értékekkel gazdagodjon.

 

 1. A Bácsbokodi Helytörténeti Gyűjtemény, mint települési érték bemutatása a Bácskai Általános Iskola bácsborsódi, katymári és tataházi tanulói részére.

A projekt keretében a Bácskai Általános Iskola másik három tagintézményeinek tanulóival ismertettük meg a helytörténet gyűjteményt ösztönözve őket arra, hogy saját településükön ők is gyűjtsék, rendszerezzék, őrizzék meg a település értékeit.

A gyermekek részére a helytörténeti gyűjtemény megismertetésének keretében régi mesterségek (kovács, stb.) bemutatása is történt helyi idősek felkérésével.

A gyermekek a projekt keretében étkeztetésben részesültek.

 

 1. Mindhárom partner oktatási tagintézményt után ötletbörzére invitáltuk :„Ki milyen értékeket ismer a településen?” címmel. A tanulók részére felhívást tettünk közzé, melyben lehetőségük volt javaslatokat tenni a településükön fellelhető bármilyen típusú értékekre. Ez már egy jó alapot biztosított arra, hogy a fiatal generáció érdeklődését felkeltsük. Pályázni lehetett fényképpel ellátott, minimum egy oldal terjedelmű szöveges leírással, vagy képzőművészeti alkotással (pl.: rajzzal).

 

Rendezvény programjai:

 • Idős korosztályt megszólító kulturális és hagyományőrző rendezvény megvalósítása

Kezdet: 2017.10.07

Befejezés: 2017.10.07

Bácsbokodon. A rendezvény hagyományőrző jellegű, az már évek óta megrendezésre kerül a településen.

A rendezvény ösztönzőleg hatott a térségi településekről érkező idősek részére a saját településükön meglévő gyűjtemény fejlesztésére, bővítésére, illetőleg gyűjtemény hiányában annak kezdeményezésére és általuk történő támogatására. Emellett a rendezvény hozzájárul ahhoz, hogy a bácsbokodi értéktárban szereplő helytörténeti gyűjtemény további, elsősorban az idős generációnál még fellelhető értékekkel gazdagodjon.

Program:

 • Fúvószenekari köszöntő
 • Táncműsor a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület Wikitsch Német Tánccsoportjának közreműködésével,
 • Köszöntő (államtitkári, polgármesteri) - az idősek felhívása a Helytörténeti gyűjtemény további értékekkel történő bővítésére (a még házaknál fellelhető tárgyak, régiségek, emlékek felajánlása érdekében)
 • Meghívott előadó műsora
 • Ebéd
 • Táncmulatság
 • Értéktárat népszerűsítő prospektusok átadása a meghívott, együttműködő Idősklubok tagjainak részére,
 • Helytörténeti gyűjtemény megtekintése, bemutatása az együttműködő Idősklubok tagjai részére.

A program résztvevői:

 • bácsbokodi idősek (400 fő)
 • együttműködő klubok tagjai (50 fő)
 • fellépők (50 fő)

Helyszín: Bácsbokodi Sportcsarnok (6453 Bácsbokod, Hősök tere 5.)

 

 • A Bácsbokodi Helytörténeti Gyűjtemény, mint települési érték bemutatása a Bácskai Általános Iskola bácsborsódi, katymári és tataházi tanulói részére

Kezdet: 2017.10.13.

Befejezés: 2017.10.27.

A Bácsbokodi Helytörténeti Gyűjtemény, mint települési érték bemutatása a Bácskai Általános Iskola bácsborsódi tagintézményének tanulói részére ösztönözve őket arra, hogy saját településükön ők is gyűjtsék, rendszerezzék, őrizzék meg a település értékeit.

A gyermekek részére a helytörténeti gyűjtemény megismertetésének keretében régi mesterségek (kovács, stb.) bemutatása is történt helyi idősek felkérésével.

A gyermekek étkeztetésben részesültek.

 

 • Ötletbörze megszervezése

Kezdet: 2017.11.06.

Befejezés: 2017.11.31.

Tevékenység: A bevont iskolák/tagintézmények közreműködésével a gyermekek részére ötletbörze került meghirdetése: „Ki milyen értékeket ismer a településen” címmel.

Az ötletbörze célja egyrészről, hogy megismerjük a gyermekek javaslatait, másrészt ezáltal is

elmélyítsük a rendezvény során megszerezett ismereteket, emlékeket, tapasztalatokat, harmadrészt a települési értékek védelmét, jövőbeni gyűjtését és felkarolását ösztönözzük részükre és ezáltal is próbáljuk elérni, hogy az utánunk következő generációk közül is legyen majd olyan, aki magáénak érzi a hagyományok ápolását, a település értékeinek megőrzését, népszerűsítését.

A gyermekek javaslatai összegyűjtésre kerültek és valamennyi átadásra került a helyi önkormányzatok, illetőleg ahol működik, ott az Értéktár Bizottság részére, amely véleményéről tájékoztatta a pályázó szervezetet.

Minden alkotást készítő gyermek részére a projekt keretében apró ajándék került átadásra.

 

A rendezvény pontos helyszínei:

 • Idős korosztályt megszólító kulturális és hagyományőrző rendezvény - 6453 Bácsbokod, Hősök tere 5. Hrsz.: 232.
 • Bácsbokodi Helytörténeti Gyűjtemény bemutatása - 6453 Bácsbokod, Hősök tere 3., hrsz.: 233/1.
 • Ötletbörze megszervezése az iskolások részére:
  • Bácskai Általános Iskola Moholy Nagy László Tagintézménye
   6454 Bácsborsód, Szabadság tér 10-12.
  • Bácskai Általános Iskola Katymári Tagintézménye
   6455 Katymár, Szent István király utca 33.
  • Bácskai Általános Iskola Tataházi Tagintézménye
   6451 Tataháza, Rákóczi utca 33.