Orvosi rendelő felújítása


 • A kedvezményezett neve: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata
 • A projekt címe: Bácsbokodi orvosi rendelő komplex felújítása
 • A szerződött támogatás összege: 80.000.000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt tartalmának bemutatása:

  A projekt keretében a 6453 Bácsbokod, Hunyadi J. u. 21. szám alatti ingatlan infrastrukturális fejlesztése valósul meg, a költséghatékonyság és gazdaságosabb üzemeltetés elvével. Ebben az épületben működik Bácsbokod Nagyközség 1. és 2. számú, felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetének rendelője és kisegítő helységei.

  A projekt általános célja az egészségmegőrzés és egészségvisszaállítás első lépcsőfokának számító, kapuőri szerepet viselő háziorvosi ellátások fejlesztése. A nekik helyt adó épület infrastrukturális és eszközállományi fejlesztése révén korszerű, a mai kor követelményeinek és elvárásainak megfelelő szolgáltatás érhető el, hozzájárulva ezáltal az

  A beruházás keretében az esélyegyenlőség megvalósításával a háziorvosi ellátás színvonalának emelkedését teszik lehetővé. Az önkormányzat célja ezáltal többek között a település népessége számára jobb megelőző és szűrővizsgálatokat biztosítani, a definitív ellátás mértékét növelni. A projekt hozzájárul a helyi népesség egészségmegőrzésének fokozásához, a megbetegedési, esetleg halálozási arány csökkentéséhez az ellátás színvonalának növekedésével.

  Az épület külső és belső felújításával élhetőbb, komfortosabb, esztétikusabb környezet biztosítható mind a betegek, mind az egészségügyi dolgozók részére. Nem utolsó sorban a tervezett energiahatékonysági intézkedések lehetővé teszik, hogy egy olyan egészségügyi rendszer jöjjön létre, amely mind a betegeknek, mind az egészségügyi dolgozóknak és a fenntartóknak a kiszámíthatóságot garantálja, ezáltal biztosabb, kiegyensúlyozottabb működtetést és fenntartást teremtve.

  A projekt önállóan támogatható tevékenységei: tetőfelújítás, héjazatcsere, belső átalakítások és funkcionális változtatások, a víz-, villamoshálózat és fűtésrendszer korszerűsítése.

  Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: az orvosok számára eszközbeszerzés, árnyékolástechnika kiépítése, a meglevő kerítés elbontása és újraépítése, megújuló energiaforrásként polikristályos napelemek felhelyezése

  Kötelezően megvalósítandó elemek: épület energiahatékonysági fejlesztése (külső hőszigeteléssel és részleges nyílászáró cserével), projektarányos akadálymentesítése, illetve a kötelező tájékoztatás-nyilvánossági elemek megvalósítása.

 • A projekt tervezett befejezési dátum: 2018.09.30.
 • A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00001
 • A fotódokumentáció letölthető az alábbi linkre kattintva:

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ