Belvízelvezetés Bácsbokodon


 • A kedvezményezett neve: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata
 • A projekt címe: Belvízelvezetés Bácsbokodon
 • A szerződött támogatás összege: 50.000.000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt tartalmának bemutatása:


A projekt keretében a bácsbokodi Petőfi S. utca belvízelvezetése valósul meg a kapcsolódó vízjogi engedélyes tervek, műszaki leírás, kiviteli tervek és vízjogi engedély alapján.

Az pályázó önkormányzat célja a projekt megvalósításával a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentse a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül.

A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Bácsbokod Nagyközség lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól.

A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén:

 • javul a település népességmegtartó képessége,
 • növekszik gazdasági vonzereje
 • javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.

A tervezett mennyiségeket számszerűen az alábbi táblázatban szemléltetjük:

 • A projekt tervezett befejezési dátum: 2017.12.31.
 • A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00009
 • A fotódokumentáció letölthető az alábbi linkre kattintva:


FOTÓDOKUMENTÁCIÓ