Hungarikum pályázat 2016


Pályázati konstrukció: Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

Pályázat meghirdetője: Földművelésügyi miniszter

Pályázat neve:„Bácsbokodi értékek bemutatása és tapasztalatátadás a Nemesmiliticsi értékgyűjtés elindítása érdekében”

Pályázat kódszáma: HUNG-2015/3565

Pályázó szervezet: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Földművelésügyi Minisztérium

Összes bekerülési költség: 2.540.000 Ft

Támogatás összege: 2.540.000 Ft

Önkormányzati önerő: 0 Ft

 

A projekt megvalósítási helyszínei: Bácsbokod település közigazgatási területe az alábbiak szerint:

 • Helyi Értéktár és helyi értékek bemutatásának helyszínei: helyi értékek fellelhetőségi helyei
  • Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemplom (6453 Bácsbokod, Hősök tere 1., hrsz.: 1.)
  • Búbos tyúkól (6453 Bácsbokod, hrsz.: 041/2)
  • Polgári és paraszt-polgári házbelsők freskói (6453 Bácsbokod, Kossuth L. u. 62., Dózsa Gy. u. 77., Dózsa Gy. u. 75.)
  • Kegyeleti Park (6453 Bácsbokod, hrsz.: 1041/3)
  • Helytörténeti gyűjtemény (6453 Bácsbokod, Hősök tere 3., hrsz.: 233/1)
  • Helyi értéktárral kapcsolatos tapasztalatátadás, tárgyalás helyszíne: Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal (6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 80., hrsz.: 1224)
  • Kulturális műsor helyszíne: Bácsbokod településközpont (hrsz.: 303/1)
  • Kézműves kiállítás helyszíne: Meizl Ferenc Művelődési Ház (6453 Bácsbokod, Hunyadi u. 25., hrsz.: 724.)
  • Táncmulatság: helyszíne: Bácsbokod településközpont (hrsz.: 303/1)
 • Kézműves és helyi termékekből álló vásár helyszíne: Bácsbokodi településközpont (hrsz.: 303/1.)

 

A projekt megvalósításának időpontjai: 2016. május 14. - 2016. május 16.

 

A projekt keretében egy olyan kulturális, hagyományőrző, tapasztalatátadó és szabadidős programokkal egybekötött rendezvény megvalósítása történt meg, amelynek középpontjában a bácsbokodi települési értéktár és értékek megőrzése, megismertetése és népszerűsítése állt.

 

A projekt Bácsbokod Nagyközség közigazgatási területén valósult meg és négy fő területre összpontosult.

I. Az első fő terület a helyi értéktárban szereplő értékek minél szélesebb körű megismertetése, az értéktár létrehozásával összefüggő tapasztalatok átadása volt.

II. A második területet egy kézműves és helyi termékekből álló vásár alkotta, amely a település központjában került megszervezésre. A termelők részére jelen beszámolóhoz csatolt meghívót küldtük ki. A meghívó termelőkhöz való kijuttatásában segítségünkre volt a Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület is, mint helyi LEADER akciócsoport és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is.   A vásárra falusi kézművesek, hagyományos élelmiszereket/termékeket előállító személyek/őstermelők kaptak meghívást.

III. A rendezvény harmadik fő csapását a hagyományokon alapuló térségi zenei, ének- és tánccsoportok bemutatója alkotta. Ez a faluközpontban felállított színpadon került megrendezésre.

IV. A program utcabállal záródott, amely esetében szintén helyet kapott a hagyományos muzsika, valamint a térségre is jellemző kissebségi (sváb és bunyevác) nóták.   

 

A rendezvény programja:

 • Helyi Értéktár és helyi értékek bemutatása, tapasztalatátadás

A helyi értéktárat és annak értékeit mutattuk be és népszerűsítettük testvértelepülésünk lakossága körében. Ennek keretében meghívással éltünk a testvértelepülés általános iskolája és vezetősége, valamint lakossága felé.

A rendezvény első napján (2016. május 14-én) a bácsbokodi általános iskolás diákok mellett 45 fő nemesmiliticsi felső tagozatos diáknak és kísérő tanáraik részére mutattuk be a helyi értékeket.

A rendezvény második napján (2016. május 15-én) a nemesmiliticsi vezetőségnek és további testvértelepülési vendégnek mutattuk be a helyi értékeket. Az önkormányzati vezetők ezen a napon tanácskozás keretében adták át tapasztalataikat az értéktár létrehozásával és működtetésével összefüggésben. A tapasztalatátadás keretében vetített Power Point-os előadás került megtartásra, amely bemutató jelen beszámolóhoz csatolásra került.

A bácsbokodi értékek testvér-települési népszerűsítése érdekében 5 db A2 méretű műanyag lemez alapú ismeretterjesztő tábla került átadásra a testvér-települési delegáció részére. Ezek a táblák a nemesmiliticsi művelődési házban kerültek elhelyezésre.

A színes, figyelemfelkeltő táblák arculatukat tekintve összhangban vannak a 12 oldalas színes, 150 grammos műnyomó papírra nyomtatott népszerűsítő irkafűzött prospektussal, amelyből a projekttámogatásból 1000 db készült. A prospektusból a kötelespéldányok jelen beszámolóhoz csatolásra kerültek.

 

 • Kézműves és helyi termékekből álló vásár

Az eredetileg május 14-ére tervezett vásár május 15-én, a kulturális műsorral és utcabállal összekötve, a település központjában került megrendezésre.

A vásáron falusi kézművesek, hagyományos élelmiszereket/termékeket előállító személyek/őstermelők vettek részt, ők árulták a saját termékeiket. Sajnos a tervezett árusítási létszámhoz képest viszonylag alacsony számú árus vett részt a rendezvényen, amely köszönhető az érintett napon bekövetkezett szeszélyes időjárásnak is.

Eredetileg terveink között szerepelt, hogy a rendezvényen helyet adunk a Lemesi Kulen Egyesületnek a nemesmiliticsi kulen (mint potenciális leendő települési érték) bemutatására is, azonban a kulen államhatáron történő nagyobb mennyiségű behozatala előre nem látott problémákat eredményezett a szerb oldalon, így erről a projekt előkészítése során le kellett tennünk.

 

 • Kulturális műsor helyi, nemesmiliticsi és térségi fellépőkkel

A településközpontban 2016. május 15-én megszervezett kulturális blokk programjai és fellépői:

 • Felhívás mulatságra, közreműködött a Forgó Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar
 • Wikitsch Hagyományőrző Egyesület német tánccsoportjainak fellépése
 • Track Dance Moderntánc Egyesület műsora
 • Németh László Egyesület (Nemesmilitics) előadása  
 • Társastánc bemutató – közreműködött a Sundance TSE
 • Horvát zene és tánc, közreműködött a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület

A kulturális blokkhoz kapcsolható még az alábbi két tevékenység megvalósulása:

 • Háromnyelvű (magyar, német, horvát) szentmise a bácsbokodi katolikus templomban (május 15.)
 • Kézműves (gobelin, szőttes, hímzés, festmény, stb.) kiállítás megnyitása a Meizl Ferenc Művelődési Házban (a kiállítás egész hétvégén és a következő héten is megtekinthető volt).

 

 • Vacsora és Táncmulatság

Vacsorával egybekötött táncmulatság. A vacsora bográcsban főtt krumplipaprikás volt. Az esti táncmulatságon a Retro Feeling Együttes muzsikált.

 

A résztvevők köre:

 • Értéktár-bemutatás helyi és nemesmiliticsi iskolások részére: 60 fő diák 5 fő kísérő
 • Értéktár-bemutatás a nemesmiliticsi vezetők részére: 20 fő
 • Helyi vásáron résztevők száma: mintegy 1500 fő
 • Kulturális programon résztvevők száma: mintegy 2000 fő
 • Táncmulatságon részvevők száma: mintegy 1000 fő
 • Kiállítást megtekintők száma: mintegy 500 fő

 

Rövid összefoglalás:

A projekt tevékenységei az eredeti terveknek megfelelően megvalósultak.

A projekt elérte a célját. Úgy valósult meg a bácsbokodi települési értéktár és értékek megőrzése, megismertetése és népszerűsítése (mind Bácsbokod, mind Nemesmilitics lakossága körében), hogy közben az értéktár létrehozásával összefüggő tapasztalatok átadása is megtörtént a testvértelepülés vezetősége részére, amely alapján elindulhatott a Nemesmiliticsi értékgyűjtés folyamata.