Hivatali alapadatok


Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal

Rövidített név: Bácsbokodi PH

törzsszám: 336509

adószám: 15336505-2-03

KSH statisztikai számjel: 15336505-8411-325-03

AHTI azonosító: 702650

Alapítás dátuma: 1990.09.30.

Székhely: 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.

Bankszámla: 51000022-10008542

Képviselő: Dr. Welchner Edit

Irányító/felügyeleti szerv: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Alaptevékenységi besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége