TAO pályázat 2012/2013


Pályázati konstrukció: Látvány-csapatsportok támogatása a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet alapján

Pályázati konstrukció kódszáma: -

Pályázat neve: -

Pályázat kódszáma: SPTO12/20 12

Pályázó szervezet: Bácsbokodi Női Kézilabda Sport Egyesület

Közreműködő szervezet: Nemzeti Sport Intézet

                                         Magyar Kézilabda Szövetség

Összes bekerülési költség és azok megoszlása pályázaton belül: 30.249.652 Ft

Támogatás összege: 22.957.897 Ft

Egyesületi önerő: 7.291.755 Ft

Sportfejlesztési program letöltése: SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012/13

Támogató határozat letöltése: HATÁROZAT

 

A pályázatról: 

A pályázatban az egyesület a tagjai részére sporteszközöket szerzett be, egy évig fizette belőle a kézilabda edző megbízási díját, továbbá a bácsbokodi sportcsarnokon (6453 Bácsbokod, Hősök tere 5.) a tulajdonos önkormányzat jóváhagyásával építési beruházásokat végzett.

Az építési felújítások célkitűzése, a sportlétesítményben a sporttevékenységnek, valamint a vonatkozó – elsősorban balesetvédelmi - előírásoknak megfelelő körülmények biztosítása, az épület infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, modernizációja, a sportoláshoz szükséges tárgyi feltételek minőségének javítása, a létesítményben dolgozó alkalmazottak hosszú távú foglalkoztatásának biztosítása.

Építési felújítások célja volt: Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában vő Sportcsarnok korszerűsítése, amely során az adott sportlétesítmény használatának feltételei jelentősen javulnak. A felújítások további célja, hogy az önkormányzat elkerülje azokat a jelentős kiadási tételeket, melyek a felújítások nélkül jelentkeznének az épület működtetése során.

A projektben érintett épületben több mint másfél évtizede sporttevékenység folyik. Az épület műszaki állapota az elmúlt években jelentősen leromlott.

A sportlétesítmény jelenléte a térségben igen nagy jelentőségű, mivel a bácsbokodi gyermekek és lakosok részére biztosított rendszeres használaton túl, a környező településeken élőknek is számos sportág (kézilabda, kispályás futball, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda) gyakorlásához, verseny rendezéséhez biztosít helyszínt.

 

Pályázat tartalma:

Az építési beruházás keretében megtörtént a sportcsarnok beállványozása, külső homlokzatszigetelése és nemesvakolattal való bevonása, továbbá a parketta felújítása és a pályák felfestése. Az egyesület a munkák elvégzésére versenyeljárást bonyolított le.

Pályázat szükségessége:

A felújítási munkát felmérés előzte meg, amely során megállapítást nyert a károsodás oka, fajtája.

Ezen ismeretek birtokában kerültek kiválasztásra a megfelelő anyagok, és történt meg a rétegfelépítés meghatározása.

A hőszigeteléssel egybekötött homlokzat felújítással a cél nem más volt, mint az épület hővédelme, vagyis mérsékelni kívánták:

• a téli fűtési hőveszteséget,

• a nyári hőterhelést,

• a hőhidak kialakulását,

• a szerkezeten belüli és a belső felületi páralecsapódást.

 

 

 

 

 

 

 

 

A hőszigetelés tehát több célt szolgál egyszerre: egyrészt megvéd a hideg ellen, másrészt csökkenti a káros fűtési melléktermékek mennyiségét, és az épület tartószerkezetét érő hőterhelést is. A hőterhelés csökkentésével mérsékli a tartószerkezetek hőmozgását és az állandó hőmérséklettel biztosítja az épület sportlétesítményben sportolók komfortérzetét.

A megfelelő hőszigeteléssel nem csak a téli hőveszteség csökkenthető, így spórolva a fűtési költségeken, de a nyári meleg is mérséklődik, sőt elkerülhető lesz a hőhidak kialakulása és a páralecsapódás is.

A nemesvakolat felhordásának célja a falfelület díszítése és védelme a homlokzaton és a belső terekben. Egy épület megjelenésével, belső tereivel elsősorban esztétikai hatással van ránk, de szorosan összefügg a funkcionális szerepével is. A külső vakolat helyes alkalmazás esetén megőrzi vagy javítja az épület értékeit, hibás választással viszont ronthatja azt. Fontos tehát a jó anyag- és technológia kiválasztása, az építészeti, szerkezeti feltételek biztosítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HOMLOKZAT-FELÚJÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA:

  • A sportlétesítmény üzemeltetése gazdaságtalan volt, ugyanis az épület nem megfelelő energetikai sajátosságai miatt a villany és gázenergiára fordított költségek jelentősek. Ezen a tulajdonos önkormányzat is folyamatosan próbál változtatni. 2012-ben befejeződött a sportcsarnok napelemes és napkollektoros rendszerrel való felszerelése, 2013. áprilisban pedig megtörtént a teljes külső nyílászárók megfelelő hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkező nyílászárókra cserélése. A homlokzat szigetelése így egyrészt a kiadások és bevételek optimalizálása miatt vált szükségessé.
  • A téli hónapokban az épület rossz hőszigetelési jellemzőinek eredményeként a sportolók olykor 10-15 C– fokban végezték tevékenységüket. A felújítást így kiemelten fontos volt a sportolók komfortérzetének biztosításához, a gyermekek egészségmegőrzéséhez, a megfelelő sportolási feltételek megteremtéséhez.  
  •  A homlokzat felújítása a nyílászárócseréhez is kapcsolódott. A homlokzat-felújítás célja volt ugyanis a nyílászáró-csere miatti beavatkozások kijavítása, a korábbi igen rossz állapotban való falfelületek felújítása, valamint a Sportcsarnok megfelelő esztétikai látványának kialakítása.
  • A homlokzat újravakolása a külső nedvességet – esőt – nem engedi a falszerkezetbe szívódni. A vakolatréteg rugalmassága és ellenálló képessége megakadályozza, hogy a felületén repedések alakuljanak ki, ahol nedvesség kerülhet a falba. Ezzel elkerülhető a homlokzat fagy és nedvesség okozta károsodása.
  • A vakolat reflektáló hatása miatt a továbbiakban nem kell számolni a homlokzat túlzott felmelegedéséből származó károkkal sem, így a felújítás a tulajdonos önkormányzatot hosszú távon mentesíti az épület külső felújításával kapcsolatos kiadásoktól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PARKETTA-FELÚJÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA:

  • A feladatellátás javítását elsősorban a felújított parketta szolgálja. Az elmúlt években a sportcsarnokon több felújítást is végzett az tulajdonos önkormányzat. Megtörtént többek között a fűtés korszerűsítése, továbbá a tető felújítása a beázások megszüntetése érdekében. Mivel a beázások miatt a parketta több helyen megkopott, balesetveszélyessé vált, így elkerülhetetlen annak felújítása. A feladatellátás javítása volt ezzel a cél, hiszen bármely sporttevékenység gyakorlása során kiemelten fontos a megfelelő tárgyi, környezeti feltételek biztosítása. A sportcsarnokot délelőttönként az iskolások testnevelésóráinak ad helyet, délután pedig elsősorban tömegsport és különböző sportegyesületek, sportot gyakorlók használják. Mivel a parketta a beázások miatt több helyen megkopott, sérült, így mind a testnevelést oktató pedagógusoknak, mind az edzőknek, mind a sporttevékenységet végzőknek fokozott figyelemmel kellett lenniük erre tevékenységük végzésekor. Ez persze gátolta a pedagógiai folyamatokat és a sporttevékenységet egyaránt, hiszen a fokozott felelősség miatt a figyelem megoszlik, és olyan dologra is terelődik, amely nem kívánatos tényezőként jelentkezik a tevékenységek során.
  • Az egyesületnek NB/II-es kézilabda csapata van, amely a hazai mérkőzéseit a helyi Sportcsarnokban játssza. A nemzeti bajnokságban való részvétel feltétele a megfelelő pálya biztosítása a hazai mérkőzésekhez. A parketta felújítása a csarnok megfelelő minősítéséhez nélkülözhetetlen. Amennyiben nem történt volna meg a felújítás, a Sportcsarnok nem kapta volna meg a megfelelő minősítést. Ez viszont maga után vonta volna a helyi kézilabdasport megszűnésének lehetőségét, amely az Észak-bácskai térségben – mint egyetlen NB/II-es csapat- jelentős csapást jelentett volna.

 

A pályázat megvalósításának támogatói és az általuk biztosított összegek:

Támogató cég/szervezet

Támogatás összege

AXIÁL Kft – Baja

16.000.000 Ft

AQUA-K Bt. – Nyíregyháza

5.400.000 Ft

Riger Kft. – Baja

4.000.000 Ft

Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft. – Budapest

1.500.000 Ft

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

2.000.000 Ft

Nyír-Öko System Kft. – Nyíregyháza

1.145.000 Ft

Kornati Kft. – Pécs

300.000 Ft