KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

Track Dance Moderntánc Egyesület


Elérhetőségek:
e-mail: track.dance.me@gmail.com
telefon: 06/30/285-1962
honlap: www.trackdance.hu
levelezési cím: 6453 Bácsbokod, Dózsa Gy. u. 59.
 
Az egyesület elnöke: Kisföldi Kitti


Az egyesület 2011 februárjában alakult. Ekkor döntöttek az alapítók úgy, hogy létrehoznak a településen egy saját moderntánc egyesületet, amely a Track Dance Moderntánc Egyesület nevet kapta.
Ez időre a növendékek már több éves táncos múlttal rendelkeztek, több helyi, országos és nemzetközi versenyen szerepeltek már jelentős sikerekkel.
Az egyesület célja elsősorban a gyermekek, fiatalok, felnőttek, testi és lelki egészségének - egyensúlyának a megteremtése, fenntartása a moderntánc, mint szabadidős tevékenység keretében.
A táncelemek, koreográfiák megtanulása során a gyermekek, fiatalok, felnőttek egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésének elősegítése. Ezzel összefüggésben a figyelemfejlesztés, képességfejlesztés, állóképesség növelése, egészségmegőrzés, egészséges önbizalom-fejlesztés, erőnlét fejlesztése. A csoportmunka és közösségi szellem kialakítása a tánctanuláson, bemutatókon való részvétellel.
Kulturális tevékenységet folytatnak és rendezvényeket szerveznek, amelyeken az egyesület tagjain kívül más személyek is részt vesznek. Táncelemeket, koreográfiákat tanítanak. A fiatalokat megismertetik a tánckultúrával, az egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésük elősegítése érdekében. A rendszeres sportolást, testedzést, felüdülést biztosítják. Tevékenységükhöz tartozik még tagjaik nevelése, a közösségi élet kialakítása, tánctáborok szervezésével alternatív lehetőségek bemutatása a szabadidő helyes eltöltéséhez. Táncbemutatókkal, tánctanulással elősegítik a csoportmunka és a közösségi szellem kialakítását. A fogyatékkal élő gyermekek mozgáskultúráját fejlesztik, elősegítve ezzel a rehabilitációjukat, beilleszkedésüket a társadalomba.

Táncórák:
Több korosztályban tartanak táncórákat, heti 2 alkalommal. A „gyermek korosztály” a legkisebbek, akik még a ritmussal ismerkednek, játékos koreográfiákat tanulnak, míg a „fiatal – és felnőtt korosztály” már inkább a soron következő versenyekre készülnek a komoly koreográfiák betanulásával.
Rendszeresen részt vesznek, fellépnek a helyi illetve környező települések rendezvényein.
Táncóráikra várnak mindenkit 3 éves kortól, aki szeretné kipróbálni ezt a stílust, vagy csupán csak szeretné jól érezni magát egy nagyszerű csoportban, ahol mindig jó a hangulat!

„Az emberi természeten kívül, egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, mely a magas és mély hangok összefonódását kormányozza: harmóniának. Ezek együtt pedig a táncot teremtik meg.” (Platon)