Önkormányzati alapadatok


 
Név: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Törzsszám: 724331

Adószám: 15724337-2-03

KSH statisztikai számjel: 15724337-8411-321-03

ÁHTI azonosító: 733931

Alapítás dátuma: 1990.09.30.

Székhely: 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.

Bankszámla: 51000022-10214929

Képviselő: Kovács László

Alaptevékenységi besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége