KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

Idősek klubja


Az intézményre vonatkozó általános adatok

Megnevezése:

 Bácsbokodi Idősek Klubja

Rövidített megnevezése:

 Idősek Klubja

Címe:

 6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 68.

Telefon:

 0679/450-015

E-mail:

 idosekklubja@bacsbokod.hu

Szervezeti forma:

 A szociális igazgatásról és a szociális   ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szervezeti formája:

 Időskorúak részére nappali ellátást nyújtó intézmény

Működési terület:

 Bácsbokod Nagyközség közigazgatási területe

Jogszabályban meghatározott közfeladat:

 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. 86. §. (2) bekezdésében előírt szociális alapellátás

Törzskönyvi azonosító:

 825681

KSH statisztikai számjele:

 15825689 8810 322 03

Adószáma:

 15825689-1-03

Bankszámlaszáma:

 51000022-10010615

Címe:

 6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 68.

Fenntartója:

 Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

 (6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 80.)

Alapítás időpontja:

 2014. január 1.

Irányító szerve:

 

 

Az intézmény dolgozói:   

 Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. 80.)

 

 Kricskovics Józsefné (Tímea) - intézményvezető

 Polák Mariann - intézményvezető (GYES)

 Temmer Zoltánné - szociális gondozó

 

Tisztelt Bácsbokodi Idős!

Mit nyújt Önnek az Idősek klubja?

A klub szeretetteljes légkörben, felújított, akadálymentes környezetben, otthonos körülmények között fogadja az idős (többnyire magányos, egyedül élő, vagy napközben egyedül maradó) érdeklődőket.

A klub tagjai különböző foglalkozásokon vehetnek részt, lehetőség adódik TV-nézésre, társas időtöltésre (kártyajátékok, sakk, újságolvasás, társasjátékok, közös beszélgetések stb.), közös ebédelésre, tisztálkodásra (az intézményben nemenként elkülönített mosdók és tusolók kerültek kialakításra), ruhaneműk mosatására, javítására, és ügyintézési tanácsadásra egyaránt.

A kulturális rendezvények, ünnepségek, névnapok szervezése, színház-, mozi-, és múzeumlátogatások, valamint a kirándulások szervezése önkéntes részvétellel igény és lehetőség szerint történik (a fizetendő részvételi díj előzetes jelzésével).

Az ellátás igénybevétele ingyenes.

Tájékoztatás kérését valamint a beiratkozási szándékát a Bácsbokodi Idősek Klubjában jelezheti, intézményi nyitvatartási időben: Hétköznaponként: 08-16.-ig, vagy telefonon a 06-79/450-015 számon.

Milyen foglalkozásokat szervez a klub az idősek részére?

A klub számtalan különböző típusú foglalkozás szervezését tervezi annak érdekében, hogy minden tag megtalálja az érdeklődésének megfelelő időtöltést. A klub szakdolgozói minden esetben számítanak a klubtagok ötleteire, aktív részvételére.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatás tartalmának részletezése:

Aktualitások-hírösszefoglalók: a világ, illetve az ország életében történt jelentősebb hírek, aktuális témák heti szintű ismertetése, megbeszélése. Az ellátottak informáltságának elősegítése.

Hagyományőrzők klubja: régi fortélyok a háztartásvezetésben, gyermeknevelésben, hagyományok, népszokások, nemzetiségek sajátosságai, régi ünnepek, családi események forgatókönyvei, régi idők játékai (akár a ma élő gyermekeknek megtanítva).

Egészség-életmód klub: különböző időskori betegségekről előadás, melyhez kötődik betegségmegelőzés, alternatív terápiás lehetőségek ismertetése, táplálkozási- és mozgáskultúra tanácsadás. (elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció).

Kultúrcsoport: irodalom, művészet, zene, filmek világa, történészet, témakörében beszélgetések, kis előadások, ismertető anyagok megtekintése, korszakok áttekintése, felolvasások igény szerint.

Lelki nap: vallásgyakorlás lehetősége, Bibliai felolvasás, egyházi zenék hallgatása, közös ima, segítő beszélgetések (családi, magánéleti, egészséggel kapcsolatos témában), életvezetési-lelki tanácsadás, közös meditáció

Zenebarátok köre-dalkör: énekkar alakítása, felkészülés ünnepi eseményekre, esetleges előadásokra, műsorokra. Különböző zenei irányzatokkal való ismerkedés, zene jótékony hatásainak kiaknázása.

Főzőklub-meglepetés konyha: recept csere, régi családi receptekről, tájjellegű, hagyományőrző ételekről, konyhai technikákról beszélgetés.

Kreatív-kézműves nap: aktuális ünnepekre, alkalmakra ajándékok, dísztárgyak, kiállítási darabok készítése. Pl: só-liszt gyurma, makramé, hímzés, horgolás, agyag, dekupázs, mandala, kollázs, montázs, hűtő mágnes, báb készítés stb.

Szellemi aktivitás napja-játékok: Társasjátékok, barkóba, kártya, malom, sakk, fejtörők, rejtvények, memóriatréning stb.

Teadélután szervezése (névnapok, születésnapok megünneplése céljából)

Félévente egy nap bűnmegelőző előadás szervezése (amennyiben megoldható rendőrségi előadó bevonásával)

Havonta aktuális állami és családi ünnepekről való megemlékezés, a foglalkozások tartalmába való aktív bevonódással. Az ünnepekre való készülődés, az elkészített díszek, a megtanult szerepek, versek, az óvodások, iskolások előadásainak megtekintése, saját maguk gyártotta ajándékok átadása a gyerekek részére (intergenerációs programok) pezsgővé teszi az intézményi életet, közösséggé formálja az odajárókat.

Testvérintézményi kapcsolatok létrehozása és ápolása.

Mindenkit szeretettel várunk !

 
 
A kapcsolódó pályázatról:
 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 49,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A 52,3 millió forintos összköltségvetésű beruházásból idősek klubja kerül kialakításra, valamint eszközbeszerzés valósul meg.

A projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő jelenleg funkció nélküli ingatlan (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 68 sz.; 1230 hrsz.) idősek nappali ellátását biztosító szociális intézménnyé történő átalakítása valósul meg. A pályázatban az idősek klubjának berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése is megtörtént.

Az építési beruházás 2013. február 15-én megkezdődött, és 2013. május 15-én befejeződött. Az eszközbeszerzést és az engedélyezési eljárásokat követően az idősek klubja előre láthatóan december 1-jétől kezdi meg működését. Az önkormányzat által benyújtott „Bácsbokod szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése, idősek klubja kialakítása” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0002 azonosítószámú projektet a bírálók 49.760. 489 Ft támogatásban részesítették. A projekt összköltsége: 52.379.463 Ft, amelyből az önkormányzati önerő összege: 2.618.974 Ft.

Az önkormányzat az önerő összegéből 1.242.172 Ft-ot külön pályázati forrásból nyert el.