Szauter Anna


Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2011.(V.18.) Kt. határozat alapján Bácsbokod Nagyközségért kitüntetésben részesítette Szauter Annát, több évtizedes áldozatos védőnői munkájáért, a szociálisan rászorulók segítésében, valamint a német nemzetiségi hagyományok és Bácsbokod értékeinek feltárásában, megőrzésében végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Szauter Anna az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Karának Védőnőképző Szakának elvégzése után, 1983-ban Bácsbokodon kezdte el védőnői munkáját. Ez idő alatt nagyon sok kisbaba és kismama tartozott a védnöksége alá. Feladatait odaadóan, fáradhatatlanul, példamutatóan végezte és végzi a mai napig. Segítségével, gondos felügyelete mellett tanulta meg sok-sok anyuka, hogyan ápolja, gondozza kisbabáját. A szülők gondjaikkal bármikor felkereshetik, igyekszik mindenben segíteni nekik. Néha a szülőknek pusztán tanácsra van szükségük, ebben több évtizedes tapasztalataiból merít, máskor csak megnyugtató jó szóra, amely egyéniségéből fakad.

Az iskolaorvos munkáját is támogatja, az óvodás és általános iskolás gyerekek egészségi állapotát rendszeresen ellenőrzik.

A hátrányos helyzetű családok gyermeknevelését különös odafigyeléssel segíti.

A Bácsbokodra érkező segélyszállítmányok megfelelő szétosztását mindig nagy lelkiismerettel végzi.

Hosszú ideig volt tagja a helyi képviselő-testület szociális bizottságának. A bizottsági munkájával is a nehezebb sorsú családokat támogatta.

Minden helybéli rendezvény (svábbál, Idősek Napja, Pünkösdi Napok, gyereknap, egészségnap, véradások) megszervezésében évek óta aktívan részt vesz.

A Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzatnak 9 éve tagja. Feladatának tekinti a helyi német nemzetiségi kultúra, a hagyományok, a viselet, a népművészet, a zenei-, és énekkultúra emlékeinek ápolását, terjesztését és az ifjabb generációknak történő továbbörökítését. Felvállalta a helyben még fellelhető német nemzetiségi emlékek gyűjtését, bemutatását.

Részt vesz a Bácsbokodi Falumúzeum kiállítási anyagának összeállításában és archív fotók gyűjtésében.  Közreműködik új hagyományőrző közösségek (pl. „Wikitsch tánccsoport”) kialakításában.

Sokszor van szükség az adott nemzetiségi tervhez anyagi források előteremtésére, ilyenkor szponzorokat keres, társadalmi munkát szervez. Célja a német nemzetiségi közösséghez tartozó, e közösségekhez kötődő lakosság összefogása, a nemzetiségi öntudat, identitástudat erősítése. Szabadidejéből e célok megvalósítására nagyon sok időt áldoz, hiszen rengeteget kell beszélgetnie olyan idős emberekkel, akik ezeket a hagyományokat, szokásokat még ismerik.

Szintén ezt a célt támogatja a kirándulások, színházlátogatások szervezésével.  Meghatározott feladatait határidőre mindig elvégzi. Rendkívüli precizitása, lelkiismeretes munkája nélkül a svábbálakat nem lehetne gördülékenyen lebonyolítani. Ugyanilyen lelkesedéssel, odaadóan szervezi évek óta az Idősek napját.

Különösen szívén viseli a nemzetiségiek és az egyház kapcsolatát. Ötleteinek, szervezésének köszönhetően többször elhangzik német ének, német szó a miséken is. Aktív tagja az egyházi kórusnak, zarándokutak szervezésében kiemelt feladatot vállal.