KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület


ALAPADATOK:

Székhely: 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.
Adószám: 18511316-1-03
Bankszámlaszám: 51000022-10010079 (Bácska Takarékszövetkezet)
Statisztikai számjel: 18511316-9499-529-03
Bejegyzés éve: 2013
Taglétszám: 16 fő
Tagság:
nyitott

 

ELÉRHETŐSÉG:

Levelezési cím: 6453 Bácsbokod, Kossuth L. u. 44/b
Telefonszám: +36-30/463-46-63
E-mail: kurucsai@gmail.com
Honlap: http://www.bacsbokodihagyomanyorzo.hu

 

A háromnemzetiségű Bácsbokod kulturális értékeinek feltárása, megőrzése és bemutatása céljából a 2012. december 4-én tartott alakuló közgyűlésen 16 alapító tag egybehangzó akarattal döntött a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület megalapításáról és felhatalmazta az Egyesület elnökét, hogy a Kecskeméti Törvényszékhez benyújtsa a nyilvántartásba vételi kérelmet.

 

ALAPÍTÓ TAGOK:

Aladics László  
Aladicsné Bíró Anett  
Bánáti Edit  
Deák Viktor  
Etsberger Mária  
Harsányi Zsolt  
Harsányiné Szeibert Erika  
Ispánovits Máté  
Komárominé Fekete Natália  
Kurucsai Pál elnök
Kurucsainé Hodoniczky Angéla  
Mamuzsits János elnökhelyettes
Szabó Zoltán  
Szauter Anna  
dr. Szigeti István  
Szűcs Tiborné pénztáros

 

 

AZ EGYESÜLET KÜLDETÉSE

Az alapítók célja a többnemzetiségű Bácsbokod gazdag történelmi múltjából fakadó kulturális értékek feltárása, megőrzése és bemutatása, illetve a szabadidő helyi hagyományokon alapuló kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételrendszer megteremtése.

Az alapítók célja továbbá, hogy az elért eredmények hozzájáruljanak a Kárpát-medence népei közös kultúrkincsének megőrzéséhez, és ezt az értéket a hagyományok tisztelete és a tolerancia jegyében átadják az elkövetkezendő nemzedékek számára.

 

AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYBA FOGLALT TEVÉKENYSÉGE

 • bácsbokodi helytörténeti gyűjtemény támogatása, gyarapítása és megóvása,
 • helyi vallási hagyományok kutatása, felelevenítése, támogatása,
 • helyi vallási hagyományokon alapuló szerveződések támogatása,
 • helyi kézműves mesterségek felelevenítése, támogatása,
 • helyi kulturális hagyományok felkutatása, megőrzése és továbbvitele,
 • a bácsbokodi horvát és német nemzetiség történelmének feltárása,
 • a Wikitsch Német Tánccsoport szervezése és támogatása,
 • helyi hagyományőrző rendezvények szervezése és támogatása,
 • a településtörténet gazdagítása adatokkal,
 • a település- és családtörténet kutatók támogatása,
 • a kezdő családtörténet- és családfakutatók számára módszertani, információs segítség nyújtása,
 • életút interjúk, visszaemlékezések készítése, gyűjtése, publikálása,
 • a felmenőinkről fellelhető adatok összegyűjtése, az adatok kiértékelése, rendszerezése, az adatok feldolgozása,
 • család- és településtörténeti vonatkozású könyvek, szakdolgozatok, kiadványok megjelentetése, kiadása,
 • rokonok felkutatásában való segítségnyújtás, családegyesítések elősegítése,
 • bácsbokodi gyökerekkel rendelkező külföldi családtörténet- és családfakutatók segítése, származástudatuk erősítése,
 • együttműködés a bácsbokodi általános iskolával és óvodával,
 • együttműködés Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatával és a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

 

Az Egyesület tagjai jelenleg három önálló szakmai csoportba szerveződve végzik munkájukat az alábbiak szerint:

 

 • Wikitsch Német Tánccsoport

2005-ben fogalmazódott meg a gondolat, hogy Bácsbokodnak is szüksége lenne –sok svábok lakta településhez hasonlóan- egy saját német nemzetiségi tánccsoportra. Etsberger Mária és Bánáti Edit Gál Anett táncpedagógus segítségével és számos táncolni vágyó 10-12 éves gyermek részvételével megalapították a tánccsoportot. Az első fellépésünk 2006. április 28-án volt. Kezdetben a gyerekek helyi, önkormányzati és iskolai rendezvényeken, valamint környező települések kulturális programjain szerepeltek nagy sikerrel.

A gyerekek lelkesedése és elért sikereik hatására egyre többen csatlakoztak a tánccsoporthoz, így a létszám már lehetővé tette, sőt megkívánta a tánckaron belül egy kezdő és egy haladó csoport megszervezését. A kezdő csoport táncpedagógusa Schäfer Dolli, a haladó csoporté Krix Rita lett.

A haladó tánccsoport 2009. október 22-én Hajóson a IX. Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál keretében megrendezett Német nemzetiségi néptánc-találkozón első helyezést ért el, 2011. márciusában pedig Kiskőrösön ezüst minősítést érdemeltek ki.

Tánccsoportunk tagjai napjainkra kitartó munkájukkal elismerést vívtak ki maguknak, ennek ékes bizonyítéka a számos felkérés, amelyeket neves hagyományőrző rendezvényekre kapnak. Továbbra is rendszeresen adnak műsort svábbálakon, szüreti felvonulásokon, népünnepélyeken és mindenhol, ahol szívesen látják őket.

Jelenleg a tánccsoporton belül 3 korosztály táncol. A legkisebbek közé tartoznak a helyi általános iskola azon alsós diákjai, akik az elődeik nyomán kedvet éreznek a német nemzetiségi táncok elsajátításához, és szeretnének minél több sikert elérni. Táncpedagógusuk Bánáti Edit.

A középső csoportba az általános iskola felső tagozatából járnak tanulók. Ők már biztos alapokkal rendelkeznek, és tudásukat sikerrel kamatoztatják a nehezebb koreográfiák elsajátítása során is. 2012. márciusában Villányban ezüst minősítést értek el táncösszeállításukkal.

Az  ifjúsági csoportot többségében az általános iskolából már elballagott fiatalok alkotják, akik kitartásuknak és munkájuknak köszönhetően szemet gyönyörködtető táncösszeállításokkal kápráztatják el a nézőközönséget. 2012. május12-én a Bácsbokodon megrendezett X. Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál keretén belül megrendezett Német nemzetiségi néptánc-találkozón első helyezést értek el. A középső és az ifjúsági csoport táncpedagógusa Krix Rita.

2011. májusa óta a tánccsoport a Wikitsch Német Tánccsoport nevet használja.

Az évek során a tánccsoport rengeteg segítséget kapott a szülőktől, az általános iskola pedagógusaitól, helyi vállalkozóktól és vállalatoktól, valamint az önkormányzattól. Külön köszönet illeti meg a Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzatot a segítségért és a támogatásért, amiben az évek során a tánccsoportot részesítette.

Szeretnénk támogatóink segítségét a jövőben is színvonalas műsorokkal meghálálni.

 

 • Mária-lány Kör

A háromnemzetiségű Bácsbokodon 1850 táján jelent meg a Mária Kongregáció és váltak a Mária-lányok az egyházi szertartások kiemelt szereplőivé. A fennmaradt egyházközségi dokumentumok tanúsága szerint a Zélity család ebben az időben ajándékozta az egyházközségnek azt a hordozható baldachinos Szűzanya szobrot, amely még ma is megtekinthető a templomban.

A körmenetben a szobrot és a lobogókat az idősebb Mária-lányok vitték, míg a fiatalabb Mária-lányok fehér liliomot tartottak a kezükben. Ezt az elismerést és kitüntetést jelentő szerepet csak az a hajadon tölthette be, aki már részesült az Eukarisztia szentségében. A lányok mindig hófehér ruhába öltöztek, a derekukon és a vállukon átvetve a nemzetiségre jellemző színű szalagot viseltek. A bunyevácok színe a világoskék, a németeké halványzöld volt; a magyarok kezdeti rózsaszín szalagját esetenként a nemzetiszín váltotta fel.

1944-ben, az oroszok bejövetelével megszakadt ez a hagyomány, majd a második világháborút követő társadalmi változások az 1960-as évek közepére teljesen elsorvasztották. E szép vallási hagyomány felelevenítését a Bácsbokodi Német Kisebbségi Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatásával a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület tagjai vállalták.

 

 • Helytörténeti gyűjtemény

A ’70-es években a mai napközi helyén egy sarokház állt, melyben már akkor is a napközi otthon működött. Kívülről és belülről is hűen tükrözte a 20. század elejének építészetét, paraszti életét. Az épület központi elhelyezkedése, az általános iskola közelsége és az épület eredeti vonásai vissza nem térő lehetőséget nyújtottak egy falumúzeum megszervezéséhez. Az iskola a napközi két utcai szobájában rendezte be a múzeumot. Örültek az emberek a kezdeményezésnek, boldogok voltak, hogy a felmenőik féltve őrzött örökségének méltó helyet fog biztosítani a múzeum, így sok felajánlás érkezett.

Teltek-múltak az évek és egyre nagyobb lett az igény egy korszerű napközi otthon üzemeltetésére. A község és az iskola vezetősége úgy döntött, hogy a múzeumnak helyt adó épületet lebontatja és annak a helyére egy új épületet emeltet. Magától értetődő volt, hogy a helytörténeti múzeumnak költözni kell. Sajnos, erre a kérdésre a falu vezetése nem helyezett hangsúlyt, így a gyűjteménynek csak egy része került át az iskola padlására. Noha Sándorfi István iskolaigazgató megfeledkezett az értékes tárgyakról, de Döme Ottó mindig számon tartotta azokat, hisz tudta, hogy a legtöbbje pótolhatatlan kincset jelent. Mivel a gazdátlanná vált tárgyak és iratok szép lassan fogyatkozni kezdtek, ezért Ottó bácsi a honismereti szakkör tagjaival átvitette a gyűjtemény legértékesebb elemeit a Művelődési Házba. A padláson hagyott tárgyakról mindenki megfeledkezett. Az iskola és a zárda tetőzetének felújítása során derült fény az ottlétükre.

Ezek a megmentett javak képezték annak a gyűjteménynek az alapkövét, melynek Matos Józsefné igazgató asszony a piactéri óvodában talált helyet. Sajnos pár év elteltével az óvodaépület új funkciót kapott, így a gyűjteménynek ismét költözni kellett. A falu múltját reprezentáló értékes tárgyak jelenleg a volt zárdaépület földszintjén vannak elhelyezve. A helytörténeti gyűjteményt lelkes aktivisták folyamatosan gyarapítják. Többek között Dr. Pogány János, Döme Ottó és Bátyity Matild hagyatéka is a részét képezi. Ennek a gyűjteménynek a további gyarapítását, rendszerezését, megóvását és bemutatását a Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület vállalta.

 

Egyszerűsített beszámolók letöltése:

2015. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2013. évi beszámoló