Fásítás Bácsbokodon


A projekt címe:

Tájképjavító fásítás Bácsbokod bel- és külterületén

 

Célterület:

Tájképjavító erdősítés és fásítás

 

Megvalósítás helyszíne:

6453 Bácsbokod, Kossuth L. u. (hrsz.: 303/1)

6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi I. u. (hrsz.: 304/1)

6453 Bácsbokod, Liget u. (hrsz.: 813, 814)

6453 Bácsbokod, külterület (hrsz.: 072, 074/52)

 

Megvalósítás ideje:

2012. szeptember 10. – 2013. november 30.

 

Projekt tárgya:

A települési külterületi utak a régebbi időben a külterületi közlekedési hálózat fasorokkal, cserjesávval szegélyezett széles, jól karban tartott, hangulatos, a határ arculatát meghatározó részei voltak. A mezőgazdaság átalakulásával, a földek újbóli magántulajdonba kerülésével ezek állapota nagymértékben leromlott, a fákat kivágták, a cserjéket kipusztították.     

A belterületi utak mentén is a régen ültetett fasorok kipusztultak vagy kivágásra kerültek, ez a településkép romlása mellett a megnövekedett gépkocsiforgalom miatt a levegő portartalmát is megnövelte, ami az arra érzékenyek (allergiások) számára egészségkárosodást jelenthet.

 

A fejlesztés során az alábbi helyszíneken az alábbi növények telepítése történt meg:

Bácsbokod belterületén az 5505. jelű út (Gr. Széchenyi I. utca, hrsz: 303/1, Kossuth Lajos utca, hrsz: 304/1) 57+310-8+690 km szelvény között az út mindkét oldalán az útburkolat szélétől 6 m-re lévő fasor telepítése 135 db lucfenyő fafajjal.

Bácsbokod belterületén a 818/3 és 818/4 hrsz-ú művelés alól kivett közterület 4500 db kőrisfával való betelepítése.

Bácsbokod külterületén a 072 hrsz-ú és a 074/52 hrsz-ú művelés alól kivett út mellett 550 db akácfával való betelepítése.

A növénytelepítésen túl az 5505. jelű út (Gr. Széchenyi I. utca, hrsz: 303/1., Kossuth Lajos u., hrsz: 304/1.) mellett a környezettudatosság elősegítése érdekében 2 db kültéri 35 l-es hulladéktároló edényt helyezünk el a projekt keretében.

 

Elérendő eredmény a belterületi fasor telepítésével a településkép javítása, a levegő tisztításához való hozzájárulás.

Cél továbbá a különböző szektorok közötti összefogás erősítése. A tervezett megvalósításhoz az önkormányzaton túl a helyi gazdaság köréből, valamint a helyi civil szervezetek köréből is együttműködő partnerek jelezték csatlakozásukat.

A külterületi fásítás esetében elérendő eredmény az alföldi tájkép visszaállítása, továbbá olyan szemléletformálás elindítása, amelyhez reményeink szerint túlmutat majd Bácsbokod határain. Kiemelt célunk a helyi mezőgazdasági vállalkozók szemléletformálása, az esetleges birtokviták megelőzése (parcellakijelölés) az élőhely-kialakítás (vadállomány), továbbá az önkormányzati dűlőutak védelme (esetleges beszántás elől).

Továbbá a kültéri hulladéktárolók elhelyezésével cél a környezettudatosság erősítése, amelynek eredménye a belterületi tiszta környezet elérése.

 

Elnyert támogatás összege: 1.500.000 Ft