Falufejlesztés 2012


Befejeződtek a Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány által a falumegújítás és –fejlesztés LEADER kiírásra benyújtott pályázatban foglalt beruházások.

A projekt címe: Bácsbokodi Kultúrház tetőfelújítása

A fejlesztés három megvalósulási helyet érintett: a bácsbokodi kultúrházat (6453 Bácsbokod, Hunyadi J. u. 25., hrsz.:724.), továbbá a Mátyás király utcában lévő két üres önkormányzati telket: 1208/1 és 1208/2 hrsz.

A fejlesztés keretében a bácsbokodi kultúrház tetőhéjazatának cseréjére kerül sor.

A projekt szükségessége: A  korábbi hullámpala tetőhéjazata már nem tudta megfelelően védeni az épületet az időjárással szemben.  Cseréje elkerülhetetlenné vált, hiszen az épület aktív közművelődési funkcióval bír és a projekt benyújtásakor fennállt állapot veszélyeztette az épületet. A fejlesztés keretében a tetőhéjazat, oromdeszkázat, függő és lefolyócsatornák, szelemenek bontása és új tetőhéjazat kialakítása történt meg.

 

A fejlesztéssel érintett 1208/1 hrsz-ú területen új játszótér létesítése valósult meg. Ennek keretében kombinált vár, hinták, rugós játékok, ütéscsillapítók, labdadobáló kerül elhelyezésre, továbbá a területre őshonos ezüsthársfa és őshonos gyertyán került beültetésre.

1208/2 hrsz-ú területen parkosítás valósult meg. Ennek keretében hulladéktárolók, támlás padok, kerékpártartó, információs tábla, asztal, napelemes kandelláber került elhelyezésre, továbbá a területre őshonos ezüsthársfa és őshonos gyertyán került beültetésre.

A projekt bekerülési költsége 20.254.629 Ft.

 Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás összege:20.000.000 Ft. 

 

 


 

 

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa.”