KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

DAOP-4.1.3/A-11-2012-0002


 
Pályázati konstrukció: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

Pályázati konstrukció kódszáma:DAOP-4.1.3/A,B-11

Pályázat neve: Bácsbokod szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése, idősek klubja kialakítása

Pályázat kódszáma: DAOP-4.1.3/A-11-2012-0002

Pályázó szervezet: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Mag Zrt.

Összes bekerülési költség és azok megoszlása pályázaton belül: 52.379.463 Ft

Támogatás összege: 49.760.489 Ft

Önerőpályázaton elnyert támogatás összege: 1.242.172 Ft

Önkormányzati önerő: 1.376.802 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázatról:

A projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő jelenleg funkció nélküli ingatlan (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 68 sz.; 1230 hrsz.) idősek nappali ellátását biztosító szociális intézménnyé történő átalakítása valósul meg.

A pályázatban az idősek klubjának berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése is megtörténik.

 

Pályázat tartalma:

A használaton kívüli épület teljes belső átalakítása a vonatkozó építési engedély és építési engedélyes tervek alapján. Az átalakításokat az ÁNTSZ és a tűzoltóság, mint szakhatóság előzetesen véleményezte, a tervek ezen állásfoglalások alapján készültek el.

Az építész rész a belső átalakításokon túl az épület tetőhéjazatának teljes cseréjét, a homlokzatok hőszigetelését, a fűtési és vízrendszer teljesen új kiépítését, továbbá teljes körű akadálymentesítést is magában foglalja.

Az építési munka a közbeszerzési törvény alá esett, így az építési engedélyen, az építési és kiviteli terveken, valamint az építészeti műszaki, tűzvédelmi és akadálymentesítési leíráson alapuló közbeszerzési pályázati anyagokból választotta ki az építő vállalkozót a megrendelő képviselő-testülete. A közbeszerzési eljárást a közreműködő szervezet jogilag és eljárásilag is megfelelőnek minősítette.

Emellett a pályázat magában foglalt a nyilvánossági feladatokat, az engedélyes és kiviteli tervek költségeit, a megvalósíthatósági tanulmány költségeit, a műszaki ellenőr díjazását, a projektmenedzsment költségeket és a kapcsolódó eszközbeszerzés költségeit egyaránt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat szükségessége:

Az önkormányzat lakosságszáma éppen, hogy csak 3000 alatt van, azonban az idősek aránya egyre nő magas és fokozott elöregedés jellemzi a települést. Az önkormányzat bővíteni szerette volna a szociális ellátási palettáját, mert a mutatkozó szükségleteket már nem lehet kielégíteni a házi segítségnyújtás keretében. Ennek első lépcsője egy nappali ellátást nyújtó intézmény létrehozása volt, amelyre az idősek körében végzett felmérés keretében visszaérkező kérdőívek alapján nagy igény mutatkozott. Az igényfelmérés alapján a pályázat keretében tervezett idősek klubját a megkérdezett idősek (220 fő) több mint 80%-a (178 fő) igénybe venné. A miértre a válaszok a társaság igényével, közösség hiányával függtek össze. A relatív többség egyértelműen a társaságot nevezte meg válaszként, ezen kívül kikapcsolódással, az egyedülléttel, a kapcsolattartás szükségességével összefüggő válaszok születtek.

A pályázat keretében kialakított idősek klubja nem csak az idős korosztály számára jelent segítséget, hanem az időseket ellátó, segítő aktív korú családtagok életére is hatással lesz. A település megkérdezett időseinek több mint harmada egyedül él, a gyerekek, szomszédok segítik. Az idősek klubja révén lehetőség lesz szervezett, felügyelt keretek között az önmaguk ellátására még képes idősek számára a szabadidő tartalmas, közös eltöltésére. Az aktív időskor hozzájárul az szellemi és fizikai egészség megőrzéséhez. Az idősek klubja az igénybe vevők számára a bentlakásos otthonok igénybe vételének időpontját is későbbre tolja.

 

Pályázat jelenlegi állása:

Pályázat keretében a támogatási összeg 89 %-ával számolt el eddig az önkormányzat. Ez a támogatási összeg az önkormányzat, illetve az érintett vállalkozók részére kiutalásra került. A közreműködő szervezet a projekt végrehajtását mindeddig megfelelően és ütemezettnek értékelte.

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 

6453 Bácsbokod Gr. Széchenyi I. u. 80. 

Tel: 0679/451-188 

Fax: 0679/450-311 

E-mail: onkormanyzat@bacsbokod.huKözreműködő szervezet neve és elérhetősége: 

Mag Zrt. 

1139 Budapest  Váci út 83

Tel: 06 40 200-617

Fax: 06 1 465 8503 

E-mail: info@magzrt.hu

www.magzrt.hu

 

Irányító Hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest  Wesselényi utca 20-22

+36 (40) 638 638

www.nfu.hu