Nagyidai Zsolt


Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2010. (VII.29.) Kt. határozatával „Bácsbokod Nagyközség Díszpolgára” kitüntetésben részesíti Nagyidai Zsolt Bácsbokod, Hunyadi János u. 16/a. sz. alatti lakost. 

Bácsbokod és Bácsborsód hívő közössége Nagyidai Zsolt plébános úrnak a hitéleti, szervezési és a vallásos közösséget újraegyesítő tevékenységéért díszpolgári cím adományozását kezdeményezte Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának polgármesterénél. A plébános úr váratlan áthelyezése a település lakói és az önkormányzat képviselő-testülete csak ezúton tudta kifejezni elismerését azért az odaadó szolgálatért, amit a bácsbokodi szolgálata alatt végzett.

A helyi Képviselő-testület döntése alapján Bácsbokod Díszpolgára lett Nagyidai Zsolt, a település volt plébánosa.
Az egyéves munkásságot elismerő kitüntető címet Dr. Mészáros István a nagyközség akkori polgármestere adta át a ciklust záró ülésen.

Köszöntőjében a település első embere kiemelte, hogy a 2009. augusztus elsején Bácsbokod plébánosává kinevezett kitüntetett a kezdetektől, lelkiismeretes közösségépítő munkájával az idősebb generációt, a fiatalokat és gyerekeket is meg tudta szólítani.

A zarándok utak, a szentmiséket követő programok mind azt szolgálták, hogy rábízott közösséget, ebben a rohanó világban, lélekben is erősítse és egyesítse.

Eredeti ötleteivel az emberek összetartozását elősegítő hagyományt teremtett. Karizmatikus egyéniségének köszönhetően a megszólított hívő és nem hívő bácsbokodi lakosok közül egyre többen járultak hozzá, a lehetőségeikhez mérten, az egyházi intézmények felújításához, modernizálásához, szépítéséhez. Beszédében kitért arra, hogy a községben élő három népcsoport – magyar, a horvát és a német – miatt is rendkívül fontosnak tartják a településen, hogy az ott szolgáló lelkipásztor mind a három nyelvet beszélje, szokásait és etnikai jellemzőit jól ismerje.

 

Nagyidai Zsolt a következő szavakkal köszönte meg a kitüntetést. „Úgy gondolom, hogy amit tettem, azért tettem, hogy a rám bízott papi hivatásomat szeretetben és békében tudjam továbbadni a rám bízottakra, akár hívő, akár nem, akár kereső ember. ... Amikor Jézustól megkérdezték, hogy melyik a legfőbb parancs, Ő azt mondta: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Ezzel ő mindent megmondott. Igyekezzünk, hogy ezt valóra váltsuk minden napjainkban.”