KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekMeghívó képviselő-testületi ülésre
Létrehozva: 2016. 10. 21. 20:13:41 Létrehozta: admin Érvényes: 2016. 10. 27. 00:00:00

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. október 26-án (szerdán) 17.30-kor

tartandó rendkívüli ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend:

  1. Szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról és működtetéséről szóló rendelet módosítása
  2. Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása
  3. 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
  4. Konzorciumi megállapodás kötése a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 program keretében
  5. Együttműködési lehetőség a Goodwill Consulting Kft-vel
  6. Egyebek

Zárt ülés:

  1. Hátrányos helyzetűek, illetve rászorulók ajándékcsomaggal történő ellátása
  2. Egyebek

 

Bácsbokod, 2016. október 21.

Kovács László

polgármester


BURSA HUNGARICA
Létrehozva: 2016. 10. 18. 09:41:31 Létrehozta: admin Érvényes: 2016. 11. 08. 00:00:00

Bursa Hungarica – Pályázati Felhívás!

 

Önkormányzatunk ismét kiírja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására vonatkozó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot.

FIGYELEM! A pályázás rendje a következő:

A pályázat beadásához első lépésként pályázói regisztráció szükséges az alábbi címen: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően történhet meg a pályázati adatok feltöltése.

 

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt (eredeti iskolalátogatási igazolás; jövedelemigazolás, továbbá egyéb, a pályázó által fontosnak tartott szociális rászorultságot igazoló körülmény leírása) 1 eredeti példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján, Galántai-Fekete Andreánál.

A pályázatot kizárólag ügyfélfogadási időben (H, P: 8.00-12.00., K: 13.00-17.00, Cs: 13.00-16.00) fogadjuk be.

A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra a pályázati határidő utolsó napjáig van lehetőség!

A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; továbbá a formailag nem megfelelő pályázatokat az Önkormányzat a bírálatból kizárja.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.

 

A bírálatban kizárólag a fenti határidőig benyújtott és az Önkormányzat által az EPER- Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt!

Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.

 

Dr. Welchner Edit sk.

jegyző


Pályázati felhívás diákok részére!
Létrehozva: 2016. 10. 06. 14:33:59 Létrehozta: admin Érvényes: 2016. 10. 26. 00:00:00


Lakossági tájékoztatás mikrocenzusról
Létrehozva: 2016. 09. 29. 08:40:57 Létrehozta: admin Érvényes: 2016. 11. 08. 00:00:00

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény értelmében mikrocenzusra, más néven kis népszámlálásra kerül sor 2016. október 1-je és november 8-a között.

A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat.

Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező.

A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás.

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.

Összeírási időszak: 2016. október 10 – november 8.

 

Számlálóbiztosok

Az adatfelvételt közel 3800 számlálóbiztos végzi, közel 400 területi szervező irányítása, ellenőrzése mellett. A számlálóbiztosokat a KSH megyei munkatársai többszűrős kiválasztás után többlépcsős oktatásban részesítették, hogy mind szakmailag, mind kommunikációs szempontból felkészítsék őket a lakossággal való megfelelő együttműködésre és a precíz, megbízható munkavégzésre. A számlálóbiztosok sorszámozott azonosító kártyát kapnak, amely fényképes személyi azonosítóval együtt érvényes. A lakosság a számlálóbiztos személyét a zöld számon tudja ellenőrizni.

A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi közzé.

 

Bácsbokod, 2016. szeptember 19.

 

Dr. Welchner Edit

jegyzőArchívumok