KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

Hírekszünidei gyermekétkeztetés
Létrehozva: 2018. 05. 17. 07:38:57 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

T Á J É K O Z T A T Á S

szünidei gyermekétkeztetésről

A Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy - ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosít azon gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek

az alábbiak szerint:

a)      a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b)      a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c)      az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

 

A 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete alapján az utolsó tanítási nap 2018. június 15. (péntek), ennek értelmében a nyári szünet 2018. június 18-tól 2018. augusztus 31-ig tart.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 49 munkanapon keresztül, 2018. június 25-től 2018. augusztus 31-ig

 a Bácsbokodi Általános Művelődési Központ Konyháján helyben fogyasztással vehető igénybe.

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.

A szünidei gyermekétkeztetés igénylése és a korábban leadott igénylés módosítása a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendeletet 7. számú melléklete szerinti formanyomtatványon történhet. A nyilatkozat igényelhető Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető Bácsbokod nagyközség honlapjáról http://www.bacsbokod.hu/Onkormanyzat/Letoltheto-nyomtatvanyok.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.) lehetséges.

A nyilatkozat kitöltésében segítséget nyújt a Családsegítő Szolgálat (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) családsegítője.

 

Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal  


Bácsbokodi Pünkösdi Napok 2018.
Létrehozva: 2018. 05. 11. 16:00:17 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre


nyári diákmunka
Létrehozva: 2018. 05. 04. 08:26:53 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Nyári diákmunka 2018.

 

 

Tájékoztatjuk a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákokat, hogy

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatánál, alapfeladat ellátását szolgáló intézményeinél lehetőség nyílt 10 fő (2018. július hónapban 6 fő, 2018. augusztus hónapban 4 fő) foglalkoztatására.

 

Havi munkabér napi 6 óra foglalkoztatás mellett: szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: bruttó 103.500,-ft/hó

 

Az alkalmazás előfeltétele, hogy a diák közvetítést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.

Ehhez szükséges: személyes okmányok, érvényes diákigazolvány vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolás

 

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata


méhegészségügyi zárlat megszüntetése
Létrehozva: 2018. 04. 23. 09:38:08 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

 

  Archívumok