KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekTÁJÉKOZTATÁS KERÉKPÁRÚT-ÉPÍTÉSRŐL
Létrehozva: 2018. 11. 13. 13:23:33 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

TÁJÉKOZTATÁS KERÉKPÁRÚT-ÉPÍTÉSRŐL

 

Tisztelt Bácsbokodi Lakosok!

 

Ezúton szeretnék Önöknek egy rövid összefoglalást adni a kerékpárút projektünkkel összefüggésben.

Mint ahogy az Önök előtt is ismeretes Bácsbokod és Bácsborsód önkormányzatai összefogásban nyerték el azt a pályázati forrást, amelyből megépülhet a két települést összekötő kerékpárút.
A pályázati támogatás óta elnyert időszakban több, a pályázathoz kötelezően kapcsolódó beszerzést is lebonyolítottunk (például: műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, szemléletformálás, stb.)
Megtörtént a tervek kötelező közúti biztonsági auditálása.
Megtörtént a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordiánciós Főosztályán a kötelező tervtanácsi ülés, amelyen jóváhagyták a kötelezően elkészítendő és elkészített Kerékpárhálózati terveket, valamint a műszaki dokumentációt.

Idő közben az E-Közmű felületen minden érintett szolgáltató (gáz, víz, áram, kábelTv, stb.) kötelező bevonásával megtörtént a közműnyilatkozatok bekérése és beszerzése. 
A két önkormányzat 5 ajánlattevőt felkeresve kiírta a kötelező közbeszerzési eljárást a kivitelezésre.

Szóval, ennyi sok kötelező feladat és előkészítési munka után a beszerzési eljárást lezáró testületi döntések 2018. november 5-én, a Bácsbokodon és Bácsborsódon is megtartott testületi üléseken megszülettek. A döntések értelmében a nyertes ajánlatot adó cég a kiskunhalasi székhelyű Geo-út Kft. lett, akivel a mai napon megtörténik a szerződések aláírása.


A tényleges építési munka 2018. november hónapban megkezdődik és a két települést összekötő kerékpárút a vállalkozási szerződés alapján legkésőbb 2019. augusztus 15-ig megépül.

 

Tisztelettel:


Kovács László

polgármester 


Közmeghallgatás
Létrehozva: 2018. 11. 07. 08:50:07 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 12. 11. 00:00:00

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bácsbokod Nagyközség

 

Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2018. december 10. napján (hétfőn) 17 órától a Művelődési Ház színháztermében

 

közmeghallgatást tart,

 

amelyre sok szeretettel várja a község lakosságát.

 

 

Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete


A Bácsbokodi Víziközmű-társulat alapszabálya
Létrehozva: 2018. 10. 17. 12:24:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Lakosok!

 

A Bácsbokodi Víziközmű-társulatnak megváltozott az alapszabálya. Az új alapszabályt az alábbi linken olvashatják!

 

Egységes alapszabály


szünidei gyermekétkeztetés
Létrehozva: 2018. 10. 04. 14:37:45 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

T Á J É K O Z T A T Á S

szünidei gyermekétkeztetésről

A Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy - ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosít azon gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek

az alábbiak szerint:

a)      a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b)      a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c)      az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

 

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet szerint:

  • Az őszi szünet 2018. október 27-től 2018. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
  • A téli szünet 2018. december 22-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)
  • A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Az ingyenes szünidei étkezés az

  • őszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2018. október 29.,30., 31.),
  • téli szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2018. december 27., 28. és 2019. január 2. napján),
  • tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon keresztül, (2019. április 18., 23.)

a Bácsbokodi Általános Művelődési Központ Konyháján helyben fogyasztással vehető igénybe.

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.

A szünidei gyermekétkeztetés igénylése és a korábban leadott igénylés módosítása a mellékelt formanyomtatvánnyal történhet, melynek benyújtási határideje 2018. október 22.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.) lehetséges.

A nyilatkozat kitöltésében segítséget nyújt a Családsegítő Szolgálat (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) családsegítője.

Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal  

 Archívumok