KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekMeghívó képviselő-testületi ülésre
Létrehozva: 2014. 12. 13. 10:26:27 Létrehozta: admin Érvényes: 2014. 12. 18. 00:00:00

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. december 17-én (szerda) 17:00 órakor

tartandó rendes képviselő-testületi ülésére.

 

 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról

Napirend:

 1. A 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 2. Stratégiai belső ellenőrzési terv jóváhagyása
 3. A Bácsbokodi Idősek Klubja intézményvezetőjének kinevezése
 4. Létszámkeret bővítés Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatánál
 5. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 6. Bácskai Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 7. Frankcity KFC kérelme
 8. Egyebek

Zárt ülés:

 1. Költségvetési átcsoportosítás 2014. év végi jutalmazáshoz
 2. Egyebek

 

Bácsbokod, 2014. december 12.

                                                                                                               Kovács László

polgármester


Meghívó alapítványi műsorra
Létrehozva: 2014. 11. 11. 12:10:45 Létrehozta: admin Érvényes: 2014. 11. 25. 00:00:00

Tisztelt Zeneszeretők!

A Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány sok szeretettel vár minden kedves zeneszeretőt a soron következő rendezvényére.

Az előadás címe:

„A klasszikus zene professzorának, Meizl Ferencnek a növendéke Borbély Mihály, aki meghódította a világ jazz életét.”

Az előadás helyszíne:

Meizl Ferenc Művelődési Ház

Az előadás időpontja:

2014. november 22. /szombat/ 17:30-kor

Binder Károly – Borbély Mihály duó

“Két nagyszerű muzsikus, akik magukat "Jazz-állampolgároknak" tartják, kilépett a teljes és határok nélküli világba. Magukkal vitték a rögtönzés, a technikai tudás, a ritmikai és dallamformáló fantázia gazdagságát, a hangszínek és dinamika minden árnyalatát, a szabadság és a kötöttség egyensúlyának biztos ízlésű alkalmazását. Felszippantottak és zenéjükbe oltottak szokatlan metrumokat, a déli, délkelet-európai, kisázsiai és más bűvölő, bájoló, táncos és fájdalmas, örömteli és panaszkodó dallamrajzokat, váratlan és meglepetés erejű lüktető ritmusokat. Teljesítették minden zeneművész erkölcsi kötelességét: felvidítanak, elszomorítanak, elgondolkoztatnak, szelíd révületbe ejtenek. De még azt is, ami csak keveseknek sikerül: katartikus élményben részesítik azt a zeneszerető embert, aki meghallgatja HANGJAIKAT.”         

(Petrovics Emil)

 

A Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány céljait támogató adományokat köszönettel fogadjuk.

A belépés díjtalan!


Meghívó alakuló ülésre
Létrehozva: 2014. 10. 16. 12:23:10 Létrehozta: admin Érvényes: 2014. 10. 19. 00:00:00

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. október 18-án (szombat) 17:00 órakor

tartandó alakuló képviselő-testületi ülésére.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend előtt:

 1. Helyi Választási Bizottság elnökének/elnökhelyettesének beszámolója a választásról
 2. Megbízólevelek átadása
 3. Képviselők eskütétele
 4. Polgármester eskütétele

Napirend:

 1. 3 fős munkacsoport megválasztása az alpolgármester személyéről való titkos szavazás lebonyolítására
 2.  Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele
 3. Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
 4. SZMSZ felülvizsgálata, módosítása – bizottságok tagjainak, elnökeinek megválasztása
 5. Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
 6. Jegyző tájékoztatása az irányadó jogszabályokról (írásban)

Bácsbokod, 2014. október 16.

Kovács László

polgármester


Bursa Hungarica – Pályázati Felhívás!
Létrehozva: 2014. 10. 10. 11:34:54 Létrehozta: admin Érvényes: 2014. 11. 10. 00:00:00

Bursa Hungarica – Pályázati Felhívás!

Önkormányzatunk ismét kiírja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására vonatkozó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot.

FIGYELEM! A pályázás rendje a következő:

A pályázat beadásához első lépésként pályázói regisztráció szükséges az alábbi címen: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően történhet meg a pályázati adatok feltöltése.

A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt (eredeti iskolalátogatási igazolás; jövedelemigazolás, továbbá egyéb, a pályázó által fontosnak tartott szociális rászorultságot igazoló körülmény leírása) 1 eredeti példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján, Galántai-Fekete Andreánál.

A pályázatot kizárólag ügyfélfogadási időben (H, P: 8.00-12.00., K: 13.00-17.00, Cs: 13.00-16.00) fogadjuk be.

A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra a pályázati határidő utolsó napjáig van lehetőség!

A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; továbbá a formailag nem megfelelő pályázatokat az Önkormányzat a bírálatból kizárja.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. november 7.

 

A bírálatban kizárólag a fenti határidőig benyújtott és az Önkormányzat által az EPER- Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt!

Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.

 

Virágné dr. Welchner Edit sk.

jegyzőArchívumok