TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00031


„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bácsbokodon”

című projekt bemutatása

 

A kedvezményezett neve: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bácsbokodon

A szerződött támogatás összege: 88 141 354 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázatban szereplő fejlesztések a polgármesteri hivatal épületén (6453 Bácsbokod, Gr. Széchenyi u. 80. hrsz:1224/2), a sportöltöző épületén (6453 Bácsbokod, Vásártér sor 30. hrsz:333), és a művelődési ház épületén (6453 Bácsbokod, Hunyadi u. 25. hrsz:724) történnek, céljuk az épületek energetikai fejlesztése.

A beruházás keretében a polgármesteri hivatalon elvégzésre kerül az összes homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzat és a lábazat, valamint a födémek hőszigetelése. Megvalósul továbbá a hőleadók, a csőhálózat cseréje, továbbá kondenzációs kazán és termosztatikus szelepek felszerelése.

A sportöltöző épületen megvalósul a homlokzat, a nyílászárók, a födémek hőszigetelése továbbá a elvégzésre kerül a hőleadók, a csőhálózat cseréje, továbbá kondenzációs kazán és termosztatikus szelepek felszerelése.

A művelődési ház tekintetében csak gépészeti korszerűsítésre kerül sor.

Az épületek jelenlegi állapota kielégítő, azonban az üzemeltetési költségeik magasak, a megfelelő komfort fenntartásához jelentős mennyiségű energia felhasználására van szükség, mely tőkét von el a település költségvetéséből, ezáltal közvetve a helyi lakosoktól.

A TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás céljaihoz illeszkedik a projekt, mivel tevékenységei támogatható kategóriába esnek. A projekt megvalósításával teljes egészében önkormányzati tulajdonú épületek energetikai fejlesztése valósul meg, amely a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálja.

A projekt tervezett befejezési dátum: 2020.08.31.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00031