KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

KEOP-4.9.0/11-2011-0144


Pályázati konstrukció: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

Pályázati konstrukció kódszáma:KEOP-4.9.0/11

Pályázat neve: Komplex épületenergetikai fejlesztés megújuló energiaforrás felhasználás növeléssel kombinálva a Bácskai ÁMK Óvodájának Bácsbokodi Tagintézményében

Pályázat kódszáma: KEOP-4.9.0/11-2011-0144

Pályázó szervezet: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

Összes bekerülési költség és azok megoszlása pályázaton belül: 25.645.992 Ft

Támogatás összege: 21.799.093 Ft

Önerőpályázaton elnyert támogatás összege: 3.846.899 Ft

Önkormányzati önerő: 0 Ft

A projekt kezdetének és befejezésének időpontja: 2012.08.08 – 2012.10.26.

 

 

A pályázatról:

A pályázat célja komplex épületenergetikai korszerűsítés megújuló energiaforrást alkalmazó berendezés kombinálásával a Bácskai ÁMK Óvodájának Bácsbokodi Tagintézményében (6453 Bácsbokod, Petőfi S. u. 47.).

A projekt elsődleges célcsoportja az óvodába járó gyermekek, valamint az óvoda dolgozói. A projekt megvalósítási és az azt követő kötelező fenntartási időszakban a projekt közvetett célcsoportja a község valamennyi lakosa.

A projekt környezeti hatásterülete nemcsak az község területére terjed ki, hanem az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, a környezeti állapot megőrzését szolgálja.

A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, valamint a pályázó fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és társadalmi elvárásokkal.

 

Pályázat tartalma:

A fejlesztés keretében az épület teljes homlokzatának hőszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére, a helyi meleg víz igények részbeni kielégítésére napkollektoros rendszer kialakítására, a hőtermelői és hőleadói oldal korszerűsítésére (VIESSMANN rendszer), épületvillamossági vonatkozásban a meglévő, elavult fényforrások cseréjére, továbbá fotovoltaikus rendszer kialakítására is sor került.Pályázat szükségessége:

A beruházásra vonatkozó műszaki beavatkozási tervek készítését megelőző energetikai felmérése megállapította, hogy az épületegyüttes energetikai tényezői jakkori állapotukban nem voltak megfelelőek.

Az épület több külső határoló felületének rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem felet meg a fejlesztéssel érintett épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak.

A projekt eredményei a tervek szerint:

  • Az épület energetikai tényezői javulnak, az éves gázigény -204-al csökken
  • Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2 ekv) 14,5t (csökken);
  • Az éves üzemeltetési költség csökkenése 864 916 Ft;
  • Az épületenergetikai fejlesztés hatására az épület valamennyi – a korszerűsítésben érintett - külső határolószerkezete és nyílászáró szerkzete megfelel a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelményértékeinek.

 

Pályázat jelenlegi állása:

Pályázat elszámolva, lezárva, közreműködő szervezet által jóváhagyva. Jelenleg az 1. fenntartási évben van a pályázó önkormányzat.

 

 
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata 
6453 Bácsbokod Gr. Széchenyi I. u. 80. 
Tel: 0679/451-188 
Fax: 0679/450-311 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
 
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út. 45., D épület, 6. emelet 
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328 
 
 
Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest  Wesselényi utca 20-22
+36 (40) 638 638