Szűcs Tiborné


Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2011.(V.18.) Kt. határozat alapján Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának Elismerő Oklevele kitüntetésben részesítette Szűcs Tibornét a szülői munkaközösség, valamint a Bácsbokod Oktatási Nevelési Alapítvány keretében kifejtett áldozatos munkájáért, a gyermek- és ifjúságnevelés területén végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Szűcs Tiborné 1997 óta a Szülői Munkaközösség tagjaként tevékenykedik. Gyermekeinek az osztályközössége folyamatosan számíthat a segítségére. Az osztály Szülői Munkaközösségének munkáját megkönnyíti tevékenységével.

2004 májusától a Bácsbokod Oktatási Nevelési Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségét is betölti. Ezen időszaktól kezdve a bácsbokodi iskolások és óvodások érdekeit szem előtt tartva folytatja munkáját. Szorgalmát a többi szülő elé is példaként lehet állítani. Szabadidejét és saját anyagi forrásait nem sajnálva dolgozik.

A jó ügyek, nemes célok érdekében bármikor elérhető, mozgósítható. Bátran lehet hozzá fordulni bármilyen kéréssel, amellyel a falu óvodásainak vagy iskolásainak szeretnének segíteni. Soha nem utasítja el a kérést, igyekszik segíteni, megoldást találni a problémára. Azon kéréseket, amelyek teljesítése „csak” szándék vagy jóakarat kérdése általában személyesen vagy néhány segítőjével oldja meg. Amikor viszont a célok megvalósításához egy nagyobb pénzösszeg előteremtése szükséges, akkor fáradhatatlanul járja a falut, és igyekszik szponzorokat felkutatni, hogy megvalósulhasson a kitűzött cél.

Néhányat felsorolva azon tevékenységek közül, amelyekkel Bácsbokod ifjúságát igyekszik támogatni, segíteni:

  • anyagi feltételek megteremtése az iskolások tanulmányi versenyeken való részvételéhez;
  • az évenkénti karácsonyi kézműves kiállítás megszervezése, lebonyolítása, jutalmazása;
  • a színvonalas gyermeknapi programokhoz anyagi támogatás gyűjtése, segítők szervezése, és személyes közreműködés;
  • a pedagógusok számára évente a Pedagógusnapi program megszervezése;
  • szülők nevelők bálját minden évben történő megszervezése.

Ezen tevékenységek közül jó néhányhoz az alapítvány kuratóriumának elnökeként az anyagi forrást teremti elő, valamennyi esetben személyes jelenlétével munkájával is igyekszik elősegíteni a program sikeres megvalósulását.

Az óvoda és iskola munkájának segítése mellett a falu és a Római Katolikus Egyház rendezvényeiben, hétköznapjaiban is aktív szerepet igyekszik vállalni.