Szennyvízberuházás Bácsbokodon


Pályázati konstrukció kódszáma: KEHOP-2.2.1

Pályázat neve: Bácsbokod szennyvízhálózatának bővítése és szennyvíztisztító telepének intenzifikálása

Pályázat kódszáma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00009

Pályázó szervezet: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Konzorciumvezető: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Konzorciumi partnerek:

 • Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
 • Tisztakécske Város Önkormányzata

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP Programok Irányító Hatósági

 

Összes bekerülési költség és azok megoszlása pályázaton belül: 

 • Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata: 1.812.317.342 Ft
 • NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.: 310.968.697 Ft
 • Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat: 1.689.994.446 Ft
 • Tisztakécske Város Önkormányzata: 944.535.287 Ft

Támogatás összege:

 •  Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata: 1.674.111.109 Ft
 • NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.: 287.254.411 Ft
 • Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat: 1.561.116.483 Ft
 • Tisztakécske Város Önkormányzata: 872.505.593 Ft

Önkormányzati önerő:

 • Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata: 138.206.233 Ft
 • NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.: 23.714.286 Ft
 • Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat: 128.877.963 Ft
 • Tisztakécske Város Önkormányzata: 72.029.694 Ft

  A pályázati önerő a központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat terhére kerül elszámolásra és finanszírozásra.

 

A projekt tartalma:

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. A beruházás keretében bővítik Bácsbokod szennyvízhálózatát és intenzifikálják szennyvíztisztító telepét, továbbá bővítik és korszerűsítik Cibakháza szennyvízcsatorna-hálózatát és szennyvíztisztító telepét, valamint megvalósítják Tiszakécske város Tiszabög és Kerekdomb településrészeinek a csatornázását.