Védőnői Szolgálat felújítása


Pályázati konstrukció: Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása

Pályázat meghirdetője: Helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter

Pályázat neve: Védőnői Szolgálat felújítása

Pályázat kódszáma: 317 693

Pályázó szervezet: Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

Összes bekerülési költség: 15 787 263 Ft

Támogatás összege: 12 748 214 Ft

Önkormányzati önerő: 3 039 049 Ft

 

A projekt keretében a Védőnői Szolgálat komplex felújítására sor került. Ennek elemei:

 • válaszfalak építése új szociális helyiségek kialakítása céljából,
 • kitöltő pillérfalazat készítése ablaknyílások szűkítése miatt kisméretű téglából,
 • szaruzat síkba hozása,
 • tetőfólia fektetése,
 • ellenlécek/cseréplécek szegezése,
 • gyalult homlokdeszka elhelyezése,
 • héjazat felújításával kapcsolatos bádogozások készítése,
 • cserépfedés készítése,
 • homlokzati nyílászárók áthidalókat nem érintő cseréje,
 • földszintfeletti födém utólagos hőszigetelése,
 • homlokzatok utólagos hőszigetelése,
 • homlokzati nemesvakolat és lábazati lapkaburkolat készítése,
 • függőeresz és lefolyócsatornák szerelése,
 • új padlóburkolat készítése,
 • helyiségek festése, mázolása,
 • villanyszerelés, világításkorszerűsítés munkák,
 • szociális helyiségek átalakításával, illetve kialakításával kapcsolatos vízvezetékek és berendezések szerelése,
 • fűtéskorszerűsítési, felújítási munkák, 
 • akadálymentesítési munkák:
  • bejárat előtti téren rámpa építése,
  • hidraulikus személyemelő elhelyezéséhez az előtérben térkialakítási munkák végzése,
  • padlóburkolat fektetésekor eltérő színezésű vezetősávok készítése,
  • ajtótokok eltérő színezése,
  • vakírásos tájékoztató táblák felszerelése,
  • hallássérültek részére mobil indukciós hurok beszerzése.