Járási Hivatali hírek, tájékoztatókLakossági tájékoztató őstermelői igazolvánnyal kapcsolatban
Létrehozva: 2017. 06. 08. 08:45:01 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY

HASZNÁLAT JOGSZERŰSÉGÉNEK

 ELLENŐRZÉSÉRŐL

 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 436/2015 (XII. 28.) (a mezőgazdasági őstermelői igazolványról) Korm. rendeletben foglaltak szerint őstermelői igazolvány használat jogszerűségének ellenőrzésére kerül sor.

Az ellenőrzések célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem saját termelésű termékek kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása.

A Bácsalmás Járási Hivatal illetékességi területén (Bácsalmás, Bácsszőlős, Bácsbokod, Bácsborsód, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke és Tataháza) az ellenőrzéseket a hatáskörrel rendelkező Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali Osztályának hatósági ellenőri igazolvánnyal, valamint megbízólevéllel rendelkező állami tisztviselői végzik.

A mezőgazdasági őstermelők ellenőrzésére előzetes kiértesítés nélkül kerül sor, működő piacokon, köztéri, illetve saját ingatlanon történő árusítóhelyeken.

A termelőnek „saját őstermelői tevékenységből származó termék” jelöléssel és az őstermelői igazolvány számának feltüntetésével kell ellátnia az értékesítésre szánt termékeit, vagy az árusítóhelyen jól látható helyen kell ilyen feliratú táblát elhelyeznie.

Az őstermelő csak a saját nevére kiállított érvényes őstermelői igazolvány birtokában értékesíthet.

Az ellenőrzés során a hatóság jogosult:

 • az igazolvány használatának jogszerűségét, valamint az Őstermelői Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát ellenőrizni,
 • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt őstermelői termék származását ellenőrizni,
 • az ellenőrnek joga van a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni,
 • az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;
 • az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének a jogszabályban foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha az Őstermelői Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér,
 • az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő
  • őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
 • egyéni vállalkozói tevékenységei között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,
  • által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
  • olyan terméket értékesít, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,
  • ha nem a saját őstermelői tevékenységéből származó terméket értékesít,
  • ha az őstermelői termékén, vagy az értékesítés helyszínén nem tünteti fel jól láthatóan az őstermelői igazolvány száma mellett az alábbi tájékoztatást: Saját őstermelői tevékenységből származó termék.

 

Felhívjuk a mezőgazdasági őstermelők figyelmét kötelezettségeik betartására, mivel helyszíni ellenőrzés során feltárt jogszabálysértés esetén a jogsértővel szemben a hatóságnak szankciót kell alkalmaznia!

 

Bácsalmás, 2017. május 3.

 

Szommer Károly

hivatalvezető

nevében és megbízásából

 

 

Kulesevics Jánosné

osztályvezető


A Bácsalmási Járási hivatal elérhetőségei
Létrehozva: 2017. 05. 18. 08:44:40 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

A Bácsalmási Járási Hivatal elérhetőségei:

Törzshivatal:

Cím: 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8.

Telefon: Hivatalvezető: (79) 795-121

              Titkárság: (79) 795-122

E-mail: bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Hatósági és Gyámügy Osztály:

Cím: 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8.

Szociális ügyintézés:

Telefon: (79) 795-245

Fax: (79) 998-203

E-mail: hatosagi.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Gyámügyi ügyintézés:

Telefon: (79) 795-128

Fax: (79) 998-203

E-mail: gyam.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Egyéb hatósági ügyintézés:

Telefon: (79) 795-130

Fax: (79) 998-203

E-mail: hatosagi.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Földhivatali Osztály:

Cím: 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 26.

Telefon: (79) 795-088

E-mail: foldhivatal.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Foglalkoztatási Osztály:

Cím: 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 34.

Telefon: (79) 795-083

E-mail: foglalkoztatas.bacsalmas@bacs.gov.hu

 

Kormányablak Osztály:

Cím: 6430 Bácsalmás, Gr. Teleki József utca 4-8.

Telefon: (79) 795-247; (79) 795-248

              Gépjármű: (79) 795-216

              Személyi: (79) 795-246

E-mail: kormanyablak.bacsalmas@bacs.gov.hu


Védő- és megfigyelési körzetek elrendelése
Létrehozva: 2017. 04. 24. 15:03:06 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

 

megfigyelési körzet

védőkörzet

térkép


Bácsalmási járási hivatal ügyfélfogadási rendje
Létrehozva: 2017. 03. 29. 11:37:42 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

A Bácsalmási Járási Hivatal osztályainak ügyfélfogadási rendje

2017 január 1-től:

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály  (Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.)

Hétfő:                          8.00 – 11.30.                       13.00 – 15.00.

Kedd:                           8.00 – 11.30                                    -

Szerda:                        8.00 – 11.30.                                   –

Csütörtök:                  8.00 – 11.30.                       13.00 – 15.00.  

Péntek:                       8.00 – 11.30.                                    –

Kormányablak Osztály  (Bácsalmás, Gróf Teleki József u. 4-8.)

Hétfő:                         7.00 – 17.00.

Kedd:                          8.00 – 16.00.

Szerda:                       8.00 – 16.00.

Csütörtök:                 7.00 – 18.00.

Péntek:                      8.00 – 12.00.

Földhivatali Osztály  (Bácsalmás, Rákóczi út 26.)

Hétfő:                         8.00 – 11.30.                          13.00 – 15.00.

Kedd:                          8.00 – 11.30.                          13.00 – 15.00.

Szerda:                       8.00 – 11.30.                          13.00 – 15.00.

Csütörtök:                 8.00 – 11.30.                                      –

Péntek:                      8.00 – 11.30.                                      –

Foglalkoztatási Osztály  (Bácsalmás, Rákóczi út 34.)

Hétfő:                         8.00 – 15.00.

Kedd:                          8.00 – 15.00.

Szerda:                       8.00 – 17.00.

Csütörtök:                 8.00 – 15.00.

Péntek:                               -

 

A települési ügysegédek ügyfélfogadásának helye és időpontja:

 

Bácsbokod 

Gr. Széchenyi István u. 80.                                         Kedd: 14.30 – 16.30.Archívumok