Járási Hivatali hírek, tájékoztatókKormánymegbízottak elismerése
Létrehozva: 2016. 07. 11. 10:14:54 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Kormánymegbízotti elismerések átadása

 

2016. évben is sor került a kormánymegbízotti elismerések adományozására azon kormánytisztviselők részére, akik folyamatosan kiemelkedő és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végeznek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál.  Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője a kormánymegbízotti elismeréseket a közszolgálati tisztviselők napja (július 1.) alkalmából adta át.  A kitüntetések átadására 2016. június 30-án ünnepélyes keretek között került sor.

A díjazottak között volt Bódog Sándorné (Kecskeméti Járási Hivatal), Csordás Márta (Kiskunhalasi Járási Hivatal), Csordás Péter (Bajai Járási Hivatal), Dányi Katalin (Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály), Dr. Boros Anita  (Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály), Dr. Dajka Gábor (Kecskeméti Járási Hivatal), Dudásné Obert Lilian (Kiskőrösi Járási Hivatal), Gyömöreyné Szabó Éva Adrienn (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály), Gyurasitsné Burányi Márta (Kiskőrösi Járási Hivatal), Hajnal Bernadett (Foglalkoztatási Főosztály), Halterné Illés Veronika (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály), Hurguly Mihályné  (Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály), Kása Zoltánné (Kecskeméti Járási Hivatal), Kovács Lajosné (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály), Kovács Margit (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály), Kőrösi Dezsőné (Kiskunhalasi Járási Hivatal), Lakatos Imre Tiborné (Kiskunmajsai Járási Hivatal), Magyar Istvánné (Jogi és Koordinációs Főosztály), Nagy Edit(Kecskeméti Járási Hivatal), Rádi László  (Kiskunfélegyházi Járási Hivatal), Radicsné Tóth Zsuzsanna (Tiszakécskei Járási Hivatali), Raffai Julianna (Jánoshalmi Járási Hivatal), Sági Lászlóné (Kalocsai Járási Hivatal), Sauer Lászlóné (Bácsalmási Járási Hivatal), Somodi Gáborné (Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály), Szénásné Ország Krisztina (Földhivatali Főosztály), Szőke Melinda (Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály), Szűcs Albert (Kunszentmiklósi Járási Hivatal), Tóthné Oláh Mónika (Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és Talajvédelmi Főosztály), Udvarnoki Edit(Foglalkoztatási Főosztály).

Kovács Ernő ünnepi beszédében kiemelte, hogy a közigazgatási feladatok ellátása a magyar állampolgárok érdekeit szolgálják.  A magas szakmai színvonalon történő munkavégzés, az áldozatkész hozzáállás és megfelelő hivatali alázat a záloga a megújuló közigazgatásnak, a jó állam létrejöttének.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


Tanyák villamosítása
Létrehozva: 2016. 03. 22. 10:19:02 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal május 01. napjáig lefolytatja a megyei tanyák villamos energiával történő ellátását megalapozó felmérését.

A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként szerepel, hogy az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátása megvalósuljon.

 

A Kormányhivatal munkatársai április végéig felkeresik a megyében található összes tanyát a felmérés elvégzése céljából. A munkatársak kizárólag kérdéseket tesznek fel az ott lakóknak egy kérdőív alapján, valamint fényképfelvételt készítenek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a tanyák állapotáról, helyzetéről, egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére nem kerül sor.

Kérjük a tanyák lakosságát, szíveskedjenek segíteni a kiérkező kormányhivatali dolgozók munkáját azzal, hogy együttműködnek a felmérések során.

Továbbá felhívjuk a tanyán élők figyelmet a csalók esetleges tevékenységének kivédésére. A kormányhivatali munkatársak minden esetben igazolják magukat fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel. Magát igazolni nem tudó személyt ne engedjenek be az ingatlanaik területére, ne válaszoljanak a kérdéseire.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


Sajtóközlemény
Létrehozva: 2016. 03. 09. 09:35:38 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Folytatódnak a "Földet gazdáknak!” program árverései Bács-Kiskun megyében

 

A „Földet gazdáknak!” program 2016. évben eddig meghirdetett földárveréseit kettő részre lehet bontani. Egyrészt az előző földárveréskor eredménytelen árverésekre, ezeknek az újbóli kiírására 2016. március 2-8 között kerül sor, az új földrészletek árverései pedig 2016. március 16-30 között zajlanak le a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. számú épületében.

 

Március 2-8 között 1795 ha kerül árverésre 2,4 milliárd Ft-os kikiáltási áron. Március 16-30 között 1803 ha került meghirdetésre 2,2 milliárd Ft-os kikiáltási áron.

A délelőtt megtartásra kerülő árverések regisztrációja 8 órakor, a délután megtartásra kerülő árverések regisztrációja 13 órakor történik. Ezen időpontokra történő késedelmes megjelenés az árverési eljárásból való kizárást vonja maga után. A regisztráció befejezése után közvetlen kezdődnek az árverések, és folyamatosan kerülnek lebonyolításra.

A licitálási szabályok nem változtak. A regisztráció során ellenőrzésre kerülnek az árveréshez szükséges, 30 napnál nem régebbi igazolások, nyilatkozatok, melyek a következők:

  • tulajdonszerzési képesség fennállásáról szóló igazolás, melyet a kormányhivatal földhivatali főosztálya ad ki
  • földműves nyilvántartásról a járási földhivatal igazolása
  • az illetékes jegyző által kiállított igazolás a helyben lakásról
  • különböző nyilatkozatok
  • árverési biztosíték megfizetése előző munkanap 12 óráig beérkezőleg

(Az utalás közlemény rovatában kötelezően fel kell tüntetni az árverező nevét és adóazonosító jelét. Bármely két adat hiánya az árverésből való kizárást vonja maga után. A közlemény rovatban egyéb adatot feltüntetni nem lehet.)

  • Az azonosíthatóság érdekében, az árverésre hozzák magukkal személyes okmányaikat (személyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya)
  • jogi képviselet kötelező

 

A hirdetmények a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá kifüggesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is megismerhetők.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


Sajtóközlemény
Létrehozva: 2016. 02. 12. 11:40:38 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Folytatódnak a földárverések


Az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatására két körben, 2016. március 1. napja és 2016. március 31. napja közötti időszakban kerül sor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. számú épületében.

Az árverezések első körére 2016. március 01. napjától 2016. március 15. napjáig kerül sor. Ebben a körben azon földek érékesítése zajlik le, melyek az eddigi árveréseken nem keltek el. A második kör 2016. március 15. napjával kezdődik és 2016. március 31. napjával fejeződik be. Ebben az időszakban pedig új földrészletek kerülnek árverezésre.

A mostani árverések szabályai ugyanazok, mint a tavalyi év során lezajlottaké. Az árverésen csak helyben lakó földművesek vehetnek részt. Minden ilyen kritériumot hatósági igazolványokkal kell dokumentálni. A licitálni kívánó személynek letétbe kell helyezni az adott licitálási tétel alapján meghatározott árverési biztosítékot, valamint meg kell fizetni a regisztrációs díjat. Az árverésen csak az vehet részt, aki megfelelt a fent felsorolt valamennyi feltételnek. Az árverésen részt venni csak jogi képviselettel lehet.

Az elárverezett földekre a Magyar Állam javára 20 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog kerül bejegyzésre.

Az árverési eljárások a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerülnek lebonyolításra. Nyilvános lesz maga az árverés is, melynek megtartására közjegyző jelenlétében kerül majd sor.

Az értékesítésre kerülő földek listája bárki által hozzáférhető. A hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá kifüggesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is megismerhetők.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)Archívumok